Pokročilé tipy pro vyhledávání v systému Windows

K vyhledávání v systému Windows 7 může stačit zadání několika málo písmen do vyhledávacího pole, ale existují také pokročilé postupy vyhledávání, které můžete využívat. Tyto postupy nemusíte znát, abyste mohli vyhledávat soubory, ale mohou být užitečné v závislosti na tom, kde vyhledáváte a co vyhledáváte.

Tip

 • Pokud víte, o jaký typ souboru se jedná, stačí do vyhledávacího pole pouze zadat jeho příponu (například JPG). Další informace o základním vyhledávání v systému Windows naleznete v tématu Nalezení souboru či složky.

Přidání operátorů

Jedním ze způsobů, jak upřesnit vyhledávání, je použití operátorů AND, OR a NOT. Použijete-li tyto operátory, je nutné je zadat velkými písmeny.

Operátor Příklad K čemu slouží
Operátor

AND

Příklad

tropický AND ostrov

K čemu slouží

Vyhledá soubory obsahující slova „tropický“ i „ostrov“ (i když jsou v souborech na různých místech). Při jednoduchém textovém vyhledávání zobrazí stejné výsledky jako při zadání slovního spojení „tropický ostrov“.

Operátor

NOT

Příklad

tropický NOT ostrov

K čemu slouží

Vyhledá soubory obsahující slovo „tropický“, ale ne slovo „ostrov“.

Operátor

OR

Příklad

tropický OR ostrov

K čemu slouží

Vyhledá soubory, které obsahují buď slovo „tropický“, nebo „ostrov“.

Přidání vyhledávacích filtrů

Vyhledávací filtry jsou novou funkcí systému Windows 7, která značně usnadňuje vyhledávání souborů podle vlastností (například podle autora nebo velikosti).

Přidání vyhledávacího filtru do vyhledávání

 1. Otevřete složku nebo knihovnu, kterou chcete prohledávat.

 2. Klikněte do vyhledávacího pole a pak na vyhledávací filtr (například Datum pořízení: v knihovně Obrázky).

 3. Klikněte na jednu z dostupných možností: (Pokud jste například kliknuli na položku Datum pořízení:, zvolte datum nebo rozsah dat.)

  Obrázek vyhledávacího filtru „Datum pořízení“ v poli Hledat
  Vyhledávací filtr Datum pořízení

Do vyhledávání můžete přidat více vyhledávacích filtrů nebo dokonce zkombinovat vyhledávací filtry s běžnými pojmy pro vyhledávání, a ještě více je tak upřesnit.

Obrázek vyhledávacího filtru „Značky“ v poli Hledat
Chcete-li vyhledat obrázek označený jako rodina, který byl pořízený již dávno, můžete použít dva vyhledávací filtry.

K dispozici mohou být pouze určité filtry podle toho, kde vyhledáváte. Pokud například vyhledáváte v knihovně Dokumenty, uvidíte jiné vyhledávací filtry než v knihovně Obrázky. Nemůžete určit, které vyhledávací filtry uvidíte, ale můžete změnit typ souboru, pro nějž je knihovna optimalizována. Tím se naopak změní, které vyhledávací filtry budou při prohledávání dané knihovny k dispozici. Postup je uvedený v tématu Přizpůsobení knihovny.

Upřesnění vyhledávání pomocí klíčových slov

Pokud chcete filtrovat podle vlastnosti, která se po kliknutí do vyhledávacího pole nezobrazí, můžete použít zvláštní klíčová slova. Obvykle to spočívá v zadání názvu vlastnosti, za kterým následuje dvojtečka a někdy také operátor, a v následném zadání hodnoty. U klíčových slov se nerozlišují malá a velká písmena.

Příklad hledaného výrazu Slouží k vyhledání
Příklad hledaného výrazu

System.FileName:~<"poznámky"

Slouží k vyhledání

Soubory, jejichž názvy začínají slovem „poznámky“. Operátor ~< znamená „má na začátku“.

Příklad hledaného výrazu

System.FileName:="čtvrtletní sestava"

Slouží k vyhledání

Soubory s názvem „čtvrtletní sestava“. Operátor = znamená „přesná shoda“.

Příklad hledaného výrazu

System.FileName:~="pro"

Slouží k vyhledání

Soubory, jejichž názvy obsahují slovo „pro“ nebo u kterých je tento řetězec součástí jiného slova (například „proces“ nebo „procedura“). Operátor ~= znamená „obsahuje“.

Příklad hledaného výrazu

System.Kind:<>obrázek

Slouží k vyhledání

Soubory nepředstavují obrázky. Operátor <> znamená „není“.

Příklad hledaného výrazu

System.DateModified:25/05/2010

Slouží k vyhledání

Soubory změněné k danému datu. Můžete zadat také text „System.DateModified:2010“ a vyhledat soubory změněné kdykoli během daného roku.

Příklad hledaného výrazu

System.Author:~!"herb"

Slouží k vyhledání

Soubory, jejichž autoři nemají ve jméně řetězec „herb“. Operátor ~! znamená „neobsahuje“.

Příklad hledaného výrazu

System.Keywords:"soumrak"

Slouží k vyhledání

Soubory, které jsou označeny slovem soumrak.

Příklad hledaného výrazu

System.Size:<1mb

Slouží k vyhledání

Soubory menší než 1 MB

Příklad hledaného výrazu

System.Size:>1mb

Slouží k vyhledání

Soubory větší než 1 MB

Poznámka:

 • Jako zástupný znak pro jeden znak lze použít otazník (?) a jako zástupný znak pro libovolný počet znaků lze použít hvězdičku (*).

Hledaná klíčová slova můžete také kombinovat pomocí operátorů AND, OR a NOT. (Všimněte si, jak může použití závorek změnit vliv hledaného výrazu.)

Příklad hledaného výrazu Slouží k vyhledání
Příklad hledaného výrazu

System.Author:Charlie AND Herb

Slouží k vyhledání

Vyhledá soubory, jejichž autorem je Charlie, a soubory, které v názvu nebo libovolné vlastnosti obsahují výraz Herb.

Příklad hledaného výrazu

System.Author:Charlie AND System.DateModified:>2009

Slouží k vyhledání

Pouze soubory, které vytvořil Charlie po roce 2009.

Příklad hledaného výrazu

System.Author:(Charl* AND Herb)

Slouží k vyhledání

Soubory, u kterých jsou jako autoři uvedeni Charles a Herb nebo Charlie a Herb.

Příklad hledaného výrazu

System.Author:"Charlie Herb"

Slouží k vyhledání

Pouze soubory, jejichž autorem je někdo s přesně takovým jménem.

Použití hledání v přirozeném jazyce

Zapnutím funkce Vyhledávání v přirozeném jazyce můžete provést jednodušší vyhledávání bez použití dvojteček a nutnosti zadávání operátorů AND a OR velkými písmeny. Porovnejte například následující dvě vyhledávání:

Bez přirozeného jazyka S přirozeným jazykem
Bez přirozeného jazyka

System.Music.Artist:(Beethoven OR Mozart)

S přirozeným jazykem

hudba Beethoven nebo Mozart

Bez přirozeného jazyka

System.Kind:dokument System.Author:(Charlie AND Herb)

S přirozeným jazykem

dokumenty Charlie a Herb

Zapnutí vyhledávání v přirozeném jazyce

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti složky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Možnosti složky.

 2. Klikněte na kartu Hledat.

 3. Zaškrtněte políčko Použít vyhledávání v přirozeném jazyce.

Vyhledávací pole můžete používat naprosto stejným způsobem i při zapnuté funkci vyhledávání v přirozeném jazyce. Chcete-li používat operátory nebo klíčová slova pro vyhledávání, máte tuto možnost. Rozdíl je, že můžete také zadat vyhledávání méně formálním způsobem. Zde je několik příkladů:

 • e-mail dnes

 • dokumenty 2011

 • autor Susan

 • obrázky z prázdnin

Poznámka:

 • Pokud zapnete vyhledávání v přirozeném jazyce, mohou některá vyhledávání zobrazit více výsledků, než čekáte. Pokud například hledáte výraz „e-mail dnes“, zobrazí se všechny dnes odeslané zprávy a také jakékoli zprávy, v jejichž obsahu je výraz „dnes“.