Automatické získání doporučovaných ovladačů a aktualizací pro váš hardware

Systém Windows můžete nechat automaticky stáhnout doporučované ovladače a podrobné informace pro hardware a zařízení. To představuje dobrý způsob zajištění správného fungování hardwaru a zařízení.

Následující video uvádí, jak automaticky získat doporučované ovladače a aktualizace pro hardware, který používáte (1:13)

Ovladače a informace

Systém Windows může vyhledávat a stahovat dva druhy aktualizací pro zařízení připojená k počítači:

 • Ovladače

  Ovladač je program, který umožňuje počítači komunikovat s hardwarovými zařízeními. Bez ovladačů nebudou zařízení připojená k počítači, například myš nebo externí pevný disk, pracovat správně. Systém Windows může automaticky kontrolovat, zda nejsou k dispozici ovladače pro nová zařízení, která jste připojili k počítači.

  Pro hardware, který jste již k počítači připojili, mohou být zpřístupněny aktualizované ovladače, tyto ovladače se však neinstalují automaticky. Chcete-li nainstalovat tyto volitelné aktualizace, přejděte na ovládací panel Windows Update, vyhledejte aktualizace a poté si prohlédněte a nainstalujte aktualizace ovladačů dostupné pro váš počítač.

 • Informace

  Systém Windows může stáhnout ikony ve vysokém rozlišení pro mnoho hardwarových zařízení, která připojíte k počítači, spolu s podrobnými informacemi o těchto zařízeních, například názvem produktu, výrobcem a číslem modelu, nebo dokonce s velmi podrobnými informacemi, jako jsou možnosti synchronizace zařízení. Tyto podrobnosti vám umožní rozlišovat mezi podobnými zařízeními připojenými k počítači, například mezi různými mobilními telefony.

  Obrázek ovládacího panelu Zařízení a tiskárny
  Ovládací panel Zařízení a tiskárny vám poskytuje rychlý přehled o zařízeních připojených k počítači.
Zobrazit vše

Nastavení automatického stahování doporučených ovladačů a ikon v systému Windows

Služba Windows Update vám umožňuje kdykoli zkontrolovat, zda nebyly nalezeny nové ovladače a ikony pro hardware, zvláště v případě, že jste nedlouho předtím nainstalovali nové zařízení. Chcete-li, aby služba Windows Update automaticky vyhledávala nejnovější ovladače a ikony, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na název počítače a poté klikněte na položku Nastavení instalace zařízení.

 3. Klikněte na tlačítko Provádět automaticky (doporučeno) a potom na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Je-li již možnost Provádět automaticky vybrána, zavřete dialogové okno kliknutím na tlačítko Storno.

Obrázek obrazovky Nastavení instalace zařízení
Pokud necháte systém Windows automaticky stáhnout ovladače a informace o zařízení, hardware bude s vyšší pravděpodobností správně fungovat.

Zapnutí a nastavení služby Windows Update

Chcete-li získávat všechny důležité a doporučené aktualizace pro počítač a připojená zařízení, zapněte a správně nastavte službu Windows Update. Další informace naleznete v části Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací.

Obrázek s možnostmi automatické instalace služby Windows Update
Windows Update umožní rozhodnout se, které aktualizace necháte automaticky stáhnout a nainstalovat.

Instalace ovladačů a dalších volitelných aktualizací prostřednictvím služby Windows Update

I v případě, že nastavíte službu Windows Update pro automatické stahování a instalaci všech důležitých a doporučených aktualizací, nemusíte vždy obdržet všechny aktualizované ovladače, které jsou k dispozici pro zařízení. Volitelné aktualizace mohou například zahrnovat aktualizované ovladače, které byly nově zpřístupněny pro hardware či zařízení, jež jste již nainstalovali. Systém Windows automaticky nestahuje ani neinstaluje volitelné aktualizace, budete však upozorněni, že jsou tyto aktualizace k dispozici.

Chcete-li průběžně získávat všechny aktualizace, které jsou k dispozici pro vaše zařízení, pravidelně kontrolujte všechny aktualizace dostupné ve službě Windows Update včetně volitelných aktualizací. Můžete si prohlédnout seznam dostupných aktualizací, které systém Windows vyhledal pro váš počítač, a požadované aktualizace z tohoto seznamu vybrat. Postupujte takto:

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace a potom chvíli počkejte, zatímco systém Windows bude vyhledávat nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Pokud jsou k dispozici jakékoli aktualizace, kliknutím na odkaz v poli pod nadpisem Windows Update zobrazíte další informace o jednotlivých aktualizacích. Ovladače mohou být obsaženy v kterémkoli typu aktualizací.

 4. Na stránce Vyberte aktualizace, které chcete instalovat najděte aktualizace určené pro hardwarová zařízení, zaškrtněte políčka u jednotlivých ovladačů, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko OK. K dispozici nemusí být žádné aktualizace ovladačů.

 5. Na stránce Windows Update klikněte na možnost Instalovat aktualizace. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Poznámky

  • Služba Windows Update vás informuje o tom, zda je aktualizace důležitá, doporučená nebo volitelná. Další informace naleznete v části Princip automatických aktualizací Windows.

  • Některé aktualizace vyžadují restartování počítače.

  • Služba Windows Update vás informuje o tom, zda byly aktualizace úspěšně nainstalovány.

Když systém Windows nemůže najít ovladač pro zařízení

Doporučuje se používat automatickou instalaci ovladačů systémem Windows. V určitých situacích se však může stát, že systém Windows ovladač pro některé zařízení nenajde. V takovém případě může být vhodné vyhledat ovladač nebo aktualizaci pro zařízení na webu výrobce nebo se pokusit nainstalovat software dodaný se zařízením. Další informace naleznete v části Postup v případě nesprávné instalace zařízení.

Když systém Windows nemůže najít informace o zařízení v nástroji Device Stage

Nástroj Device Stage je nová součást této verze systému Windows, která zobrazuje podrobné informace o zařízeních a o činnostech, které s nimi lze provádět. Připojíte-li k počítači zařízení kompatibilní s nástrojem Device Stage, tento nástroj se automaticky otevře. V některých případech se může stát, že nástroj Device Stage po otevření nezobrazí některé činnosti nebo informace o zařízení, případně vůbec žádné položky. Následuje přehled některých možných příčin tohoto jevu spolu s doporučenými postupy:

 • Je možné, že nástroj Device Stage potřebuje váš souhlas se stažením informací o zařízení. Zkontrolujte, zda se v okně nástroje Device Stage nezobrazuje zpráva informující o dostupnosti aktualizovaných informací, a dále postupujte podle pokynů.

 • Je možné, že počítač není připojen k Internetu. Nástroj Device Stage nemůže stáhnout informace o zařízení v offline režimu. Zkuste zařízení připojit později, až budete online.

 • Je možné, že se nástroj Device Stage pokouší stáhnout informace o zařízení. Několik minut počkejte, jestli nástroj Device Stage informace nenajde, zvláště tehdy, když připojujete dané zařízení k počítači poprvé. Nástroj Device Stage se bude i nadále pokoušet stáhnout informace o vašem zařízení, a to i v případě, že je místo, kde jsou tyto informace uloženy, zaneprázdněno. Pokud nechcete čekat, zkuste zařízení připojit znovu později.

Poznámka

 • Připojíte-li k počítači zařízení, které by mělo podporovat nástroj Device Stage, ale otevře se pouze okno Přehrát automaticky, poraďte se s výrobcem zařízení. Zjistěte, zda nejsou k dispozici aktualizace softwaru nebo firmwaru, po jejichž instalaci začne zařízení s nástrojem Device Stage spolupracovat, a ověřte si, jestli zařízení skutečně nástroj Device Stage podporuje.