Automatické přepínání výchozí tiskárny podle toho, zda se nacházíte doma, v zaměstnání nebo ve škole

Systém Windows 7 nabízí užitečnou možnost automaticky přepnout výchozí tiskárnu přenosného počítače, jakmile rozpozná, že jste se přesunuli mezi sítěmi, například z domova do práce.

Tato funkce se nazývá tisk podle umístění a je dostupná pouze v edicích Premium systému Windows 7. Navíc jsou jí vybaveny pouze přenosné počítače a další přenosná zařízení, která využívají baterii.

Chcete-li funkci využít, nejprve nastavte některou tiskárnu jako výchozí. Tato tiskárna pak bude výchozí v síti, k níž jste právě připojeni. Pak nastavte systém Windows tak, aby výchozí tiskárnu změnil podle toho, kde se nacházíte.

Následující video uvádí, jak změnit výchozí tiskárnu (0:52).

Informace o přidávání tiskáren naleznete v tématu Instalace tiskárny.

Nastavení výchozí tiskárny

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu a potom na příkaz Nastavit jako výchozí tiskárnu.

Následující video uvádí, jak automaticky přepínat výchozí tiskárny (1:12).

Správa nastavení tisku podle umístění

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na tiskárnu a potom na příkaz Správa výchozích tiskáren na panelu nástrojů.

 3. Klikněte na položku Změnit výchozí tiskárnu při změně sítě.

 4. V seznamu Vybrat síť klikněte na požadovanou síť.

 5. V seznamu Vybrat tiskárnu klikněte na odpovídající výchozí tiskárnu.

 6. Klikněte na tlačítko Přidat.

 7. Podle potřeby zopakujte kroky 4, 5 a 6. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Pokud nechcete, aby systém Windows změnil nastavení výchozí tiskárny podle místa, kde se nacházíte, klikněte v dialogovém okně Správa výchozích tiskáren na položku Jako výchozí použít vždy stejnou tiskárnu a poté klikněte na tlačítko OK.

 • Chcete-li, aby se v dialogovém okně Správa výchozích tiskáren zobrazila určitá bezdrátová síť, je třeba se k této síti alespoň jednou úspěšně připojit.

Informace o přehrávání dalšího videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Sharing a printer at home.