Blokování nebo povolení souborů cookie

Aplikace Internet Explorer poskytuje řadu různých způsobů řízení souborů cookie, které jsou ukládány do počítače. Můžete blokovat nebo povolit soubory cookie, nebo můžete vybrat určité weby, ze kterých budete přijímat soubory cookie. Změna těchto nastavení neovlivní soubory cookie, které již jsou v počítači uložené. Z tohoto důvodu budete možná chtít před provedením níže uvedeného postupu odstranit soubory cookie, které již jsou v počítači uložené. Další informace získáte v části Soubory cookie: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Blokování nebo povolení všech souborů cookie

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a pak klikněte na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů a ve skupinovém rámečku Nastavení posuňte posuvník nahoru, chcete-li blokovat všechny soubory cookie, nebo dolů, chcete-li povolit všechny soubory cookie. Potom klikněte na tlačítko OK.

  Blokování všech souborů cookie může zabránit správnému zobrazení některých webových stránek.

Blokování nebo povolení souborů cookie podle jejich typu

Spíše než vybírat určité weby, ze kterých chcete soubory cookie povolit nebo blokovat, můžete určit obecné typy souborů cookie, které jsou přijatelné. Můžete například povolit soubory cookie z webů, které mají zásady ochrany osobních údajů, nebo je blokovat z webů, které ukládají osobní informace bez vašeho souhlasu. Další informace o různých typech souborů cookie získáte v části Soubory cookie: nejčastější dotazy.

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klikněte na kartu Osobní údaje, přesuňte posuvník na úroveň ochrany osobních údajů, kterou chcete nastavit, a pak klikněte na tlačítko OK.

  Při posouvání posuvníkem zobrazuje aplikace Internet Explorer popis typů souborů cookie, které jsou blokovány nebo povoleny na dané úrovni ochrany osobních údajů.

Blokování nebo povolení souborů cookie z určitých webů

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 3. Klikněte na kartu Osobní údaje a pak posuňte posuvník nahoru nebo dolů, aby nebyly blokovány ani povoleny všechny soubory cookie.

 4. Klikněte na tlačítko Servery.

 5. Do pole Adresa webu zadejte adresu webu a pak klikněte na tlačítko Blokovat nebo Povolit.

  Při zadávání adresy se zobrazuje seznam webových stránek, které jste již navštívili. Když kliknete na položku v seznamu, zobrazí se v poli Adresa webu.

 6. Opakujte krok 5 pro každý web, pro který chcete blokovat nebo povolit soubory cookie. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 7. Posuňte posuvník zpět do původní pozice a pak klikněte na tlačítko OK.