Vypálení disku CD nebo DVD v Průzkumníku Windows

Pokud je počítač vybaven vypalovačkou disků CD nebo DVD, můžete kopírovat soubory na zapisovatelný disk. Tomuto procesu se říká vypálení disku. Systém Windows umožňuje vypalovat disky ve formátu Aktivní systém souborů nebo ve formátu Standardní, podle toho, který formát disku zvolíte. Další informace o rozhodnutí, který formát byste měli při zápisu disku zvolit, získáte v tématu Jaký formát disků CD nebo DVD je vhodné použít?

Obrázek tlačítka Přehrát Podívejte se na video:Video: Burning a CD (4:14)

Následující postupy popisují, jak použít při vypálení datového disku Průzkumníka Windows (datový disk je typ disku, který se hodí k ukládání, archivaci a sdílení souborů mezi různými počítači a zařízeními). Chcete-li vytvářet jiné typy disků, například disk DVD-Video (který lze přehrávat v běžném přehrávači DVD) nebo zvukový disk CD (který je možné přehrávat v běžném přehrávači CD), je třeba použít jiný program nebo funkci systému Windows.

Zobrazit vše

Vypálení disku pomocí formátu Aktivní systém souborů

Formát Aktivní systém souborů zvolte, pokud chcete vypálit datový disk, který bude možné přehrát v počítači se systémem Windows XP nebo novějším.

 1. Vložte zapisovatelný disk, například CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD+RW do vypalovačky disků CD, DVD nebo Blu-ray v počítači.

 2. V dialogovém okně Automatické přehrávání, které se zobrazí, klikněte na položku Vypálit soubory na disk pomocí programu Windows Explorer.

  Pokud se dialogové okno Automatické přehrávání nezobrazí, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Počítač a dvakrát klikněte na vypalovačku disků.
 3. V dialogovém okně Vypálit disk zadejte název disku do pole Název disku, klikněte na možnost Jako jednotka USB flash a potom klikněte na tlačítko Další.

  Tato možnost slouží k vypálení disku ve formátu Aktivní systém souborů. Několik minut může zabrat formátování disku. Po dokončení formátování se otevře prázdná složka disku.

 4. Otevřete složku, která obsahuje soubory k vypálení, a pak přetáhněte soubory do prázdné složky disku.

  Chcete-li vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak na soubory, které chcete vypálit.

  Přetažením souborů do složky disku se soubory automaticky zkopírují na disk.

  Příklad kopírování souborů do složky disku jejich přetažením
  Soubory (nebo celé složky) můžete zkopírovat na složku na disku přetažením na ikonu disku nebo do otevřené složky disku
 5. Po zkopírování souborů a složek může být nutné zavřít relaci disku. Další informace naleznete v části Zavření nebo finalizace disku CD nebo DVD.

Tip

 • Místo přetahování souborů podle popisu ve výše uvedeném postupu máte možnost vybrat soubory k vypálení v programu Windows Explorer, kliknout pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných souborů, přejít na příkaz Odeslat do zařízení a kliknout na jednotku vypalovačky.

Vypálení disku pomocí formátu Standardní

Formát Standardní zvolte, pokud potřebujete disk, který se bude přehrávat v libovolném počítači nebo jiných elektronických spotřebičích, jako jsou přehrávače disků CD, DVD nebo Blu-ray, které přehrávají hudební, obrazové nebo video soubory.

 1. Vložte zapisovatelný disk, například CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW nebo DVD+RW do vypalovačky disků CD, DVD nebo Blu-ray v počítači.

 2. V zobrazeném dialogovém okně Přehrát automaticky klikněte na možnost Vypálit soubory na disk pomocí programu Windows Explorer.

  Pokud se dialogové okno Automatické přehrávání nezobrazí, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Počítač a dvakrát klikněte na vypalovačku disků.
 3. V dialogovém okně Vypálit disk zadejte název disku do pole Název disku, klikněte na možnost S přehrávačem disků CD/DVD a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Otevřete složku, která obsahuje soubory k vypálení, a pak přetáhněte soubory do prázdné složky disku.

  Chcete-li vybrat více položek, stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak na soubory, které chcete vypálit.

 5. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Vypálit na disk a dále postupujte podle pokynů průvodce.

  Vybrané soubory se zkopírují na disk. Po dokončení vypalování disku se otevře zásobník vypalovačky disků a disk lze vyjmout. Nyní lze disk použít v jiném počítači nebo v některých přehrávačích disků CD nebo DVD. Relace disku již je uzavřená.

Poznámky

 • Pro zápis na disk ve formátu Standardní může být potřeba na pevném disku místo, které odpovídá až dvojnásobku kapacity vypalovaného disku. Běžný disk CD má kapacitu 650 megabajtů (MB). U běžného disku DVD se jedná asi o 4,38 gigabajtu (GB). Běžný disk Blu-ray má kapacitu přibližně 23 GB.

 • Pokud jsou vypalované soubory a složky uloženy na stejné jednotce, jako je umístění dočasné složky (obvykle C:\), a jednotka je formátována pomocí systému souborů NTFS, zkrátí se doba, kterou zabere vypalování disku ve formátu Standardní, a vypalování bude vyžadovat méně volného místa na pevném disku.

 • Místo přetahování souborů podle popisu ve výše uvedeném postupu máte možnost vybrat soubory k vypálení v programu Windows Explorer, kliknout pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných souborů, přejít na příkaz Odeslat do zařízení a kliknout na jednotku vypalovačky.

 • Pokud se rozhodnete soubory na disk nevypálit, můžete dočasné soubory odstranit a uvolnit místo na pevném disku. Chcete-li dočasné soubory odstranit, otevřete složku disku a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Odstranit dočasné soubory.

 • Velikost volného a využitého místa na disku pro disk DVD-RW nebo DVD+RW nemusí být v programu Windows Explorer uvedena správně.