Kalibrace displeje

K čemu slouží nástroj Kalibrace barev displeje?

Kalibrací displeje zajistíte, že budou barvy na monitoru zobrazovány přesně. V systému Windows lze ke kalibraci displeje použít nástroj Kalibrace barev displeje.

Než nástroj Kalibrace barev displeje spustíte, ověřte, zda je u displeje nastaveno nativní rozlišení. To pomůže zvýšit přesnost výsledné kalibrace. Další informace o určení nativního rozlišení displeje a nastavení rozlišení obrazovky naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky.

Poznámky

 • Máte-li k dispozici zařízení pro kalibraci displeje dodané s jiným softwarem, doporučujeme použít místo nástroje Kalibrace barev displeje toto zařízení pro měření barev s dodaným softwarem. Pomocí zařízení pro kalibraci s kalibračním softwarem, který se s ním často dodává, lze obvykle dosáhnout nejlepšího podání barev na displeji. Obecně platí, že kalibrací displeje pomocí přístroje pro měření barev dosáhnete lepších výsledků než vizuální kalibrací (která je použita u nástroje Kalibrace barev displeje).

 • Nástroj Kalibrace barev displeje není k dispozici v systému Windows Server 2008 R2.

Spuštění nástroje Kalibrace barev displeje

 1. Spusťte nástroj Kalibrace barev displeje takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text kalibrovat displej a poté klikněte na položku Kalibrovat barvy displeje. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V dialogovém okně Kalibrace barev displeje pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

Použití nástroje Kalibrace barev displeje k nastavení barev

Nástroj Kalibrace barev displeje může zlepšit podání barev na displeji, protože umožňuje změnit různá nastavení barev. Po upravení nastavení barev prostřednictvím nástroje Kalibrace barev displeje budete mít k dispozici novou kalibraci, která bude obsahovat nové nastavení barev. Tato nová kalibrace bude spojena s daným zobrazením na displeji a použita v programech, které pracují se správou barev.

Nastavení barev, které změníte, a také způsob jeho změny závisí na typu displeje daného monitoru a jeho možnostech. Všechny monitory nemají stejné možnosti zobrazení barev a nastavení. V některých případech proto nemusí být možné změnit některé z nastavení barev, které jsou v nástroji Kalibrace barev displeje k dispozici.

Zobrazit vše

Základní nastavení barev

Chcete-li dosáhnout přesné kalibrace, doporučujeme před tím, než budete pokračovat dále, upravit základní nastavení barev displeje obrazovky. Tak si vytvoříte dobrý výchozí bod pro začátek kalibrace displeje obrazovky pomocí nástroje Kalibrace barev displeje.

 1. Při zobrazené stránce Určit základní nastavení barev stiskněte tlačítko Menu (Nabídka), které se nachází na předním okraji většiny monitorů.

  Na obrazovce se zobrazí nabídka. Pomocí tlačítek monitoru, která se také obvykle nachází na předním okraji monitoru, projděte nabídku na obrazovce a upravte jednotlivá nastavení displeje obrazovky.

  Nabídka a tlačítka monitoru se u různých modelů a výrobců liší. Informace o použití těchto tlačítek u daného displeje vyhledejte v dokumentaci dodané s příslušným zařízením.

 2. Na stránce Určit základní nastavení barev projděte pomocí tlačítek monitoru nabídku na obrazovce a ověřte (nebo upravte) jedno či více následujících nastavení (v závislosti na konkrétním displeji). Potom klikněte na tlačítko Další:

  • Vyhledejte nabídku barev, která umožňuje zadat režim barev, a nastavte displej do režimu sRGB.

   Není-li možné na displeji režim barev nastavit, ale máte možnost vybrat teplotu barev (takzvaný bílý bod), nastavte teplotu barev na D65 (nebo 6500).

  • Vyhledejte nabídku, která umožňuje nastavit hodnotu gamma. Nastavte hodnotu gamma na 2,2, což je výchozí nastavení.

  • Pokud se vám nedaří žádné z těchto nastavení najít, vyhledejte v nabídce na obrazovce nastavení, které umožňuje obnovit výchozí nastavení barev displeje z výroby a tuto možnost vyberte.

  • Jestliže nemůžete na displeji nastavit jedno nebo více nastavení barev, protože se nezobrazuje v nabídce na obrazovce, pokračujte kliknutím na tlačítko Další a nyní nastavení barev neměňte.

Hodnota Gamma

Hodnota Gamma popisuje vztah mezi hodnotou digitálního vstupu a intenzitou světla vydávaného displejem. V nástroji Kalibrace barev displeje lze hodnotu gamma nastavit pomocí ukázkového obrázku s několika kruhy.

 1. Na stránce Jak nastavit hodnotu gamma postupujte podle pokynů, prohlédněte si zobrazené ukázkové obrázky a potom klikněte na tlačítko Další.

 2. Na stránce Nastavit hodnotu gamma přetáhněte jezdce na obrazovce tak, aby zmizela malá tečka uprostřed jednotlivých kruhů. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  Obrázek s příkladem vyhovující hodnoty gamma
  Správná hodnota gamma

Jas

Jas určuje zobrazení tmavých barev a stínů na displeji. Nastavením jasu displeje můžete zajistit, že se budou přesně zobrazovat tmavé barvy, ale v tmavých obrázcích zůstanou zobrazeny stíny, obrysy a další podrobnosti. Je-li nastaven příliš vysoký jas, zobrazí se černá barva jako světlá, šedá.

 1. Na stránce Vyhledání ovládacích prvků jasu a kontrastu displeje vyhledejte na daném displeji ovládací prvky pro jas a kontrast a potom klikněte na tlačítko Další.

  Další informace o vyhledání kontroly jasu u různých displejů naleznete v tématu Úprava jasu a kontrastu monitoru.

 2. Nastavte kontrast pomocí některého z následujících postupů, podle typu monitoru:

  • Pokud kalibrujete monitor LCD, nastavte kontrast na výchozí nastavení výrobce (není-li již výchozí nastavení použito).

  • Jestliže kalibrujete monitor CRT, vyhledejte ovládací prvek kontrastu a nastavte nejvyšší kontrast.

 3. Na stránce Jak nastavit jas si prohlédněte ukázkové obrázky a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na zobrazené stránce Nastavit jas nastavte jas provedením některého z následujících postupů, podle typu displeje monitoru a jeho možností, a potom klikněte na tlačítko Další.

  • Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) na předním okraji monitoru. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Vyhledejte nastavení pro jas.

  • Má-li monitor na přední části tlačítko Brightness (Jas), stiskněte tlačítko Brightness a potom nastavte jas.

  • Pokud používáte přenosný počítač, lze často jas nastavit podržením klávesy Fn a stisknutím odpovídající funkční klávesy pro zvýšení (Obrázek tlačítka pro zvýšení jasu) nebo snížení (Obrázek tlačítka pro snížení jasu) jasu displeje.

  Při nastavování jasu zvyšujte nebo snižujte jas, dokud nedokážete na obrázku rozeznat košili v obleku. Pokud se na pozadí nad ramenem zobrazené osoby zobrazí velké X, snižujte jas, dokud znak X nezmizí.

  Obrázek s příkladem vyhovujícího jasu
  Správný jas

Kontrast

Kontrast určuje podání bílé a světlých barev a zaručuje, že budou na displeji přesně zobrazena světlá místa na obrázcích.

 1. Na stránce Jak nastavit kontrast si prohlédněte ukázkové obrázky a klikněte na tlačítko Další.

 2. Na zobrazené stránce Nastavit kontrast nastavte kontrast provedením některého z následujících postupů, podle typu displeje monitoru a jeho možností, a potom klikněte na tlačítko Další.

  • Stiskněte tlačítko Menu (Nabídka) na předním okraji monitoru. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Vyhledejte nastavení Contrast (Kontrast).

  • Má-li monitor na přední části tlačítko Contrast (Kontrast), stiskněte tlačítko Contrast a nastavte kontrast.

  Při nastavování kontrastu nastavte co nejvyšší kontrast, ale tak, aby byly stále vidět knoflíky a záhyby na košili osoby na obrázku.

  Obrázek s příkladem vyhovujícího kontrastu
  Správný kontrast

  Další informace o vyhledání ovládání kontrastu u různých displejů naleznete v tématu Úprava jasu a kontrastu monitoru.

Poznámka

 • Na displejích přenosných počítačů nejsou obvykle k dispozici žádné ovládací prvky.

Vyvážení barev

Nastavením vyvážení barev odstraníte případný barevný nádech obrázků na displeji. Při nastavování vyvážení barev dbejte, aby se šedé pruhy zobrazovaly jako neutrální šedá bez jakéhokoli osazení barev. Osazení barev vedou k nesprávnému zobrazení barev na obrázcích.

 1. Na stránce Nastavení vyvážení barev si prohlédněte ukázkové obrázky a klikněte na tlačítko Další.

 2. Na stránce Upravit vyvážení barev přetáhněte jezdce na obrazovce pro červenou, zelenou a modrou barvu tak, aby se šedé pruhy zobrazovaly jako neutrálně šedé bez jakéhokoli osazení barev. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

  Obrázek s příkladem vyhovujícího vyvážení barev
  Správné vyvážení barev

Zobrazení kalibrace

Jakmile změníte nastavení v nástroji Kalibrace barev displeje, můžete porovnat aktuální kalibraci s předchozí a potom vybrat kalibraci, která se vám jeví jako nejlepší. Může se stát, že si obě kalibrace budou velmi podobné.

 1. Na stránce Úspěšně jste vytvořili novou kalibraci zobrazte kliknutím na tlačítko Předchozí kalibrace kalibraci displeje před použitím nástroje Kalibrace barev displeje.

 2. Na stránce Úspěšně jste vytvořili novou kalibraci zobrazte kliknutím na tlačítko Aktuální kalibrace novou kalibraci displeje po použití nástroje Kalibrace barev displeje.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí, v závislosti na tom, kterou kalibraci chcete použít:

  • Pokud chcete použít novou kalibraci, klikněte na tlačítko Dokončit.

  • Chcete-li použít předchozí kalibraci, klikněte na tlačítko Storno.

 4. (Volitelné) Jestliže chcete po kliknutí na tlačítko Dokončit spustit nástroj ClearType Tuner, zaškrtněte políčko Po kliknutí na tlačítko Dokončit spustit nástroj ClearType Text Tuner, který zajistí, aby se text nadále zobrazoval správně (doporučeno). Tak budete moci zajistit zřetelné zobrazení textu při použití nové kalibrace. Další informace o získání nástroji ClearType Text Tuner naleznete v části Co je Optimalizace zobrazení textu ClearType?