Může být v počítači více než jeden operační systém (spouštění více operačních systémů)?

Pokud je na pevném disku počítače k dispozici odpovídající volné místo, můžete nainstalovat více než jeden operační systém a potom při spuštění počítače zvolit, který z nich použijete. Tato konfigurace se nazývá konfigurace s možností spouštění více operačních systémů nebo spouštění dvou systémů a vyžaduje více oddílů na pevném disku. Další informace naleznete v tématu Instalace více operačních systémů (spouštění více operačních systémů).

Obrázek okna Správa disků v konzole MMC (Microsoft Management Console)
Příklad konfigurace disku s možností spouštění více operačních systémů

Proč mít více operačních systémů?

Konfiguraci s možností spouštění více operačních systémů je vhodné vytvořit, jestliže máte programy nebo zařízení, která pracují pouze se staršími verzemi systému Windows. Když chcete použít jeden z těchto programů nebo zařízení, restartujte počítač a vyberte operační systém, který chcete použít. Možnost spouštění více operačních systémů může být užitečná také pro testování, zda programy nebo zařízení pracující v systému Windows Vista jsou kompatibilní se systémem Windows 7.

Jak se liší konfigurace s možností spouštění více operačních systémů a upgrade?

Upgrade nahradí váš starý operační systém Windows novější verzí. Konfigurace s možností spouštění více operačních systémů umožňuje nainstalovat další operační systém zároveň se současným operačním systémem tak, aby bylo možné používat oba operační systémy.

Úskalí spouštění více operačních systémů

Spouštění více operačních systémů vyžaduje samostatné oddíly na pevném disku počítače pro každý operační systém. Máte-li spuštěn jeden operační systém, nemůžete spustit program nainstalovaný v druhém operačním systému. Programy je nutné nainstalovat v každém operačním systému, ve kterém je chcete používat. Chcete-li přepnout na jiný operační systém, musíte vždy restartovat počítač.

Rovněž je třeba nainstalovat nejprve nejstarší operační systém, což může být problém v případě, že chcete přidat nižší verzi operačního systému (nyní například používáte systém Windows 7, ale chcete přidat systém Windows Vista nebo Windows XP).

Upozornění

  • Instalace nižší verze systému Windows v době, kdy je již nainstalovaná vyšší verze, může znemožnit provoz systému. K tomu může dojít, protože nižší verze systému Windows nerozpozná spouštěcí soubory používané ve vyšších verzích systému Windows a může je přepsat. Další informace naleznete v části Instalace více operačních systémů (spouštění více operačních systémů).

Pokud se rozhodnete, že chcete odebrat systém Windows 7 z konfigurace spouštění více operačních systémů, postupujte opatrně. Tento postup může být bezpečný, ale závisí na nastavení počítače. Další informace naleznete v tématu Odinstalace systému Windows 7 v systému s možností spuštění více operačních systémů.

Informace o rozšířených možnostech odstraňování potíží se spouštěním získáte v části Použití nástroje Konfigurace systému.