Změna upřesňujících možností indexování

Systém Windows používá index k velmi rychlému vyhledávání v počítači. V tomto tématu naleznete některá upřesňující nastavení indexování, která můžete změnit. Informace o základních možnostech indexování naleznete v tématu Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Přidání typu souboru do indexu

Pokud pracujete se soubory neobvyklého typu, které nejsou zařazeny do indexu, můžete tento typ do indexu přidat a vyhledávat v systému Windows soubory daného typu.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na možnost Upřesnit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Upřesnit možnosti klikněte na kartu Typy souborů.

 4. Do pole Přidat do seznamu novou příponu zadejte příponu názvu souboru (například TXT) a potom klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Klikněte na tlačítko Indexovat pouze vlastnosti nebo na tlačítko Indexovat vlastnosti a obsah souboru a poté klikněte na tlačítko OK.

Nové sestavení indexu

Index nepotřebuje téměř žádnou údržbu. Pokud se ovšem v indexu nenajde soubor, o němž víte, že je uložen v indexovaném umístění, bude možná nutné index znovu sestavit. Nové sestavení indexu může trvat několik hodin a dokud neskončí, vyhledávací operace mohou vracet neúplné výsledky.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na tlačítko Upřesnit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Upřesnit možnosti klikněte na kartu Nastavení indexu a potom na tlačítko Znovu sestavit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Indexování šifrovaných souborů

Než do indexu přidáte šifrované soubory, doporučujeme vám povolit na systémové jednotce (jednotce, na kterou je nainstalován systém Windows) program Windows BitLocker (nebo jiný šifrovací program, nedodávaný společností Microsoft).

Poznámka

 • Program Windows BitLocker se dodává jen s edicemi Windows 7 Enterprise a Windows 7 Ultimate.

Povšimněte si, že k novému sestavení indexu dochází automaticky při každé změně tohoto nastavení. Tento proces může trvat delší dobu a dokud neskončí, mohou vyhledávací operace vracet neúplné výsledky.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na tlačítko Upřesnit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Upřesnit možnosti klikněte na kartu Nastavení indexu, zaškrtněte políčko Indexovat šifrované soubory a poté klikněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

 • Ačkoli můžete k zašifrování systémové jednotky použít i program dodávaný jiným výrobcem než společností Microsoft, programy pro šifrování souborů, které nepocházejí od společnosti Microsoft, nejsou podporovány. Systém Windows podporuje pouze soubory zašifrované systémem EFS (Encrypting File System). Další informace naleznete v tématu Co je systém souborů EFS (Encrypting File System)?

 • Technologie EFS se dodává jen s edicemi Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate.

 • Přidáte-li do indexu šifrované soubory a nepoužíváte v umístění indexu šifrování celého svazku, budou do indexu přidána šifrovaná data ze souborů, například text ze zašifrovaného dokumentu aplikace Microsoft Word. Index je zakódován, takže jej nemůže snadno číst každý, kdo se pokusí otevřít indexové soubory, nepoužívá však silné šifrování dat. Pokud by někdo získal přístup k vašemu počítači, mohl by u indexu extrahovat vaše data. Proto by mělo být umístění indexu také šifrováno, aby byla chráněna vaše indexovaná data.

Indexování slov s diakritikou a bez diakritiky jako různých slov

Pokud v názvech souborů a složek běžně používáte diakritiku (háčky, čárky apod.), můžete nastavit index tak, aby rozlišoval mezi slovy s diakritikou a bez ní. Ve výchozím stavu systém Windows rozpoznává diakritiku v souladu s použitou jazykovou verzí. Změníte-li toto nastavení, bude rozpoznávána veškerá diakritika.

Při každé změně tohoto nastavení bude automaticky znovu sestaven index. Tento proces může trvat delší dobu a dokud neskončí, mohou vyhledávací operace vracet neúplné výsledky.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na tlačítko Upřesnit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Možnosti upřesnění klikněte na kartu Nastavení indexu.

 4. V části Nastavení souborů zaškrtněte políčko Považovat podobná slova s diakritikou za jiná slova, klikněte na tlačítko OK a potom znovu klikněte na tlačítko OK.

Změna úložiště, v němž je umístěn index

Pokud potřebujete uvolnit místo na pevném disku, můžete změnit umístění indexu. Při této změně bude automaticky restartována vyhledávací služba systému Windows a změna se projeví teprve po dokončení restartu.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

 2. Klikněte na tlačítko Upřesnit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Možnosti upřesnění klikněte na kartu Nastavení indexu.

 4. V části Umístění indexu klikněte na položku Vybrat nové, potom klikněte na nové umístění, na tlačítko OK a znovu na tlačítko OK.

Poznámka:

 • Měníte-li umístění indexu, měli byste zvolit umístění na nevyměnitelném pevném disku zformátovaném pomocí systému souborů NTFS.