Změna nastavení správy barev

Systémy pro správu barev zajišťují, že barevný obsah je vykreslen co nejvěrněji na všech zařízení, včetně zařízení typu počítačový monitor nebo tiskárna.

Obrázek monitoru a tiskárny s barevným kolečkem uprostřed
Systémy pro správu barev pomáhají zajistit, aby barvy vypadaly stejně na různých zařízeních

Různé typy zařízení mají rozdílné vlastnosti i možnosti zpracování barev. Monitory například nemohou zobrazit stejnou sadu barev, jakou může vytisknout tiskárna. Důvodem jsou odlišné procesy, které tato zařízení používají pro vytvoření barevného obsahu. Také skenery a digitální fotoaparáty mají jiné charakteristiky barev. Dokonce i různé programy někdy převádějí a zpracovávají barvy odlišným způsobem. Bez jednotného systému správy barev by mohl stejný obrázek vypadat v různých zařízeních jinak.

Vzhled barevného obsahu také závisí na podmínkách zobrazení (například osvětlení okolí), protože lidské oko se na různé podmínky přizpůsobuje různě, i když se dívá na stejný obrázek. Systémy pro správu barev zachovávají přijatelný vzhled barev na zařízeních s různými barevnými možnostmi a v různých podmínkách zobrazení.

Kdy změnit nastavení správy barev?

Nastavení systému pro správu barev není nutné měnit příliš často. Obvykle vám bude vyhovovat výchozí nastavení správy barev. Nastavení upravte pouze v případě, že aktuální nastavení barev nevyhovuje vašim konkrétním nárokům na systém pro správu barev. Tyto možnosti jsou určeny především pro odborníky v oblasti barev.

Úpravy nastavení správy barev je vhodné zvážit v případě, že provádíte některou z následujících činností:

 • Přidání nebo odstranění profilu barvy,

 • přidružení jednoho nebo několika barevných profilů k jednomu z vašich zařízení,

 • změna výchozího profilu barvy pro některé zařízení,

 • změna výchozího nastavení barev systému pro konkrétní zařízení pro všechny uživatele počítače,

 • změna výchozího vykreslení nebo barevného prostoru.

Co je profil barev?

Profil barev je soubor popisující charakteristiky barvy konkrétního zařízení v určitém stavu. Profily mohou obsahovat další informace, které definují podmínky zobrazení nebo metody mapování barevného rozsahu. Profily barev zajistí, aby byl při práci se systémem správy barev v počítači barevný obsah přijatelně vykreslen bez ohledu na zařízení nebo podmínky zobrazení.

V systému pro správu barev slouží profily barev k vytvoření převaděčů barev, pomocí kterých programy převádějí barvy z barevného prostoru jednoho zařízení do barevného prostoru jiného zařízení. (Barevný prostor je trojrozměrný model, ve kterém je nastaven odstín, světlost a sytost barev vykreslovacích možností zařízení.) Při přidání nového zařízení do počítače se může automaticky nainstalovat profil barev pro dané zařízení.

Operační systém Windows nadále podporuje dva hlavní druhy profilů barev: profily barev WCS (Windows Color System) a ICC (International Color Consortium). Profily barev nabízí co nejširší možnosti vlastního nastavení správy barev a postupů barev. Profil WCS je pokročilým systémem správy barev, který je součástí nejnovějších verzí systému Windows. Profil WCS podporuje správu barev založenou na profilech ICC a poskytuje pokročilé možnosti, které nejsou součástí existujících systémů správy barev ICC.

Postup přidání profilu barev pro zařízení

Profily barev jsou obvykle přidány automaticky při instalaci nového barevného zařízení. Profily barev lze také přidat pomocí nástrojů správy barev, např. kalibrovacích zařízení pro monitory. Je pravděpodobné, že profily barev pro vaše zařízení jsou již instalovány ve vašem počítači. Pokud ale potřebujete nainstalovat nový profil barev, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Všechny profily a potom na tlačítko Přidat.

 3. Vyberte nový profil barev a klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Přidružení profilů barev k zařízení

K zařízení lze přidružit několik profilů barev. Důvodem je, že profil barev představuje charakteristiky barev konkrétního zařízení v určitém stavu. Jakákoli změna, která má za následek změnu barevného výstupu, může vyžadovat samostatný profil. Pro různé druhy projektů lze také profily optimalizovat. Tiskárna může být například dodána s několika profily určenými pro různý typ papíru nebo inkoustu.

Pokud je pro zařízení instalováno více profilů, můžete určit, který z nich se použije pro daný projekt.

Zobrazit vše

Postup přidružení několika profilů barev k jednomu zařízení

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Zařízení.

 3. V seznamu Zařízení vyberte barevné zařízení, ke kterému chcete přidružit jeden nebo několik profilů barev.

 4. Zaškrtněte políčko Použít vlastní nastavení pro toto zařízení a pak klikněte na tlačítko Přidat.

 5. V dialogovém okně Přidružené profily barev proveďte jeden či oba následující kroky:

  • Chcete-li použít profil barev, který je již instalován ve vašem počítači, vyberte požadovaný profil barev v seznamu a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete použít vlastní profil barev, který není instalován ve vašem počítači, klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte vlastní profil barev, který chcete použít, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

   Vybrané profily barev jsou nyní přidruženy k zařízení a mohou je používat programy pracující se správou barev systému Windows při popisu charakteristik barev pro konkrétní zařízení. Chcete-li nově přidružený profil barev používat pro vybrané zařízení jako výchozí profil barev, klikněte na položku Nastavit jako výchozí profil.

 6. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka

 • Také program pro úpravu obrázků nebo grafiky může povolit výběr profilů barev. Při změně nastavení barev v těchto programech se tato nastavení používají zpravidla pouze v daném programu.

Postup zrušení přiřazení profilu barev k zařízení

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Zařízení.

 3. V seznamu Zařízení vyberte barevné zařízení, pro které chcete zrušit přiřazení jednoho nebo několika profilů barev.

 4. Zaškrtněte políčko Použít vlastní nastavení pro toto zařízení, klikněte na profil barev, který chcete odejmout od vybraného zařízení, a pak klikněte na tlačítko Odebrat.

  Vybrané profily barev již nejsou přidruženy k zařízení a nemohou je používat programy pracující se správou barev systému Windows při popisu charakteristik barev pro konkrétní zařízení.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Poznámka:

 • Také program pro úpravu obrázků nebo grafiky může povolit výběr profilů barev. Při změně nastavení barev v těchto programech se tato nastavení používají zpravidla pouze v daném programu.

Postup uložení a použití přidružení zařízení

Jakmile přidružíte profil nebo profily barev k zařízení, můžete nové přidružení barevného zařízení uložit a následně použít několika různými způsoby. Provedené změny mají vliv pouze na nastavení barev aktuálního uživatelského účtu a vybrané zařízení.

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Zařízení.

 3. Proveďte jednu či více následujících akcí:

  • Chcete-li sloučit aktuální nastavení pro výchozí systémové barvy, které zařízení používá s aktuální sadou profilů přiřazených k zařízení, klikněte na položku Profily a pak klikněte na možnost Sloučit nastavení s výchozím systémovým nastavením.

  • Pokud se rozhodnete, že nechcete používat profily barev přidružené k zařízení a chcete raději použít výchozí nastavení systémových barev, klikněte na položku Profily a pak zaškrtněte políčko Nahradit nastavení výchozím systémovým nastavením nebo zrušte zaškrtnutí políčka Použít vlastní nastavení pro toto zařízení.

  • Chcete-li uložit přidružení mezi vybraným zařízením a aktuální sadou profilů, kterou používá, klikněte na položku Profily a pak na možnost Uložit přidružení. Do pole Název souboru zadejte název přidružení zařízení a pak klikněte na tlačítko Uložit.

   Jakmile jednou uložíte soubor obsahující informace o přidružení zařízení, můžete soubor později načíst a vrátit se zpět k nastavení barev pro vybrané zařízení. Pokud například uložíte soubory přidružení různých zařízení pro několik projektů, můžete rychle přepnout barevné nastavení načtením jiného souboru přidruženého zařízení. Každý soubor s informacemi o přidružení zařízení obsahuje informace o profilu barev, který byl nastaven jako výchozí v okamžiku ukládání souboru.

  • Chcete-li načíst soubor přidružení zařízení a zajistit, aby vybrané zařízení používalo nastavení barev určené v tomto souboru, klikněte na položku Profily a pak klikněte na příkaz Načíst přidružení. Vyhledejte a vyberte uložený soubor s informacemi o přidružení a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Změna nastavení barev pro zařízení pro všechny uživatele počítače

Veškeré změny v nastavení barev se uplatní pouze pro aktuálního uživatele. Můžete však změnit výchozí nastavení systémových barev pro konkrétní zařízení. Nastavení barev pak budou používat všichni uživatelé počítače, kteří pro zařízení nezaškrtli v okně Správa barev políčko Použít vlastní nastavení pro toto zařízení. Výchozí nastavení systémových barev můžete změnit pouze v případě, že jste přihlášeni uživatelským účtem s oprávněním správce.

Postup změny nastavení barev pro všechny uživatele

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Změnit výchozí předvolby.

 3. V seznamu Zařízení v dialogovém okně Správa barev - Výchozí systémové hodnoty vyberte barevné zařízení, které chcete přidružit k jednomu nebo několika profilům barev pro všechny uživatele počítače, kteří používají výchozí nastavení barev pro dané zařízení.

 4. Proveďte jednu či více následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat nový profil barev pro vybrané zařízení, klikněte na tlačítko Přidat a pak přejděte na krok 5.

  • Pokud nechcete k vybranému zařízení přidružit profil barev, klikněte na profil barev, vyberte příkaz Odebrat a pak kliknutím na tlačítko Ano odeberte přidružení profilu od zařízení. Pokračujte krokem 6.

  • Pokud je pro zařízení vybráno několik profilů barev, klikněte na profil barev, který chcete nastavit jako výchozí pro dané zařízení, a pak klikněte na položku Nastavit jako výchozí profil. Pokračujte krokem 6.

 5. V dialogovém okně Přidružené profily barev proveďte jeden či oba následující kroky:

  • Chcete-li určit profil barev, který je již instalován ve vašem počítači, vyberte požadovaný profil barev v seznamu a pak klikněte na tlačítko OK.

  • Pokud chcete určit vlastní profil barev, který dosud není instalován v počítači, klikněte na tlačítko Procházet, vyhledejte vlastní profil barev a pak klikněte na tlačítko Přidat.

   Vybrané profily barev jsou nyní přidruženy k zařízení a budou se používat při popisu charakteristik barev pro dané zařízení.

 6. (Volitelné) Máte více možností:

  • Chcete-li uložit přidružení mezi vybraným zařízením a aktuální sadou profilů, kterou používá, klikněte na položku Profily a pak na možnost Uložit přidružení. Do pole Název souboru zadejte název přidružení zařízení a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  • Chcete-li načíst soubor přidružení zařízení a zajistit, aby vybrané zařízení používalo nastavení barev určené v souboru přidružení, klikněte na položku Profily a pak klikněte na příkaz Načíst přidružení. Vyhledejte a vyberte uložený soubor s informacemi o přidružení a pak klikněte na tlačítko Otevřít.

 7. V dialogovém okně Správa barev - Předvolby systému klikněte na tlačítko Zavřít.

 8. V dialogovém okně Správa barev klikněte na tlačítko Zavřít.

  Pokud se dosud nepoužívá výchozí nastavení barev (je zaškrtnuto políčko Použít vlastní nastavení pro toto zařízení), zobrazí se při otevření dialogového okna Správa barev systému Windows upozornění, že došlo ke změně výchozího nastavení systémových barev. V této chvíli se můžete rozhodnout sloučit provedené změny s vlastním nastavením nebo obnovit vaše nastavení barev tak, aby odpovídalo novému výchozímu nastavení systémových barev pro vybrané zařízení.

Co znamená výchozí záměr vykreslení?

Záměr vykreslení určuje zastoupení barev při přechodu z jednoho zařízení (barevného prostoru) na jiné. Vykreslení můžete chápat jako styl vykreslování barev. Tento přístup používá systém Windows při výběru správných barev při převodu barev z jednoho zařízení na jiné.

Na kartě Upřesnit dialogového okna Správa barev systému Windows lze určit mapování mezi profily mapování barevné škály WCS a čtyřmi běžnými záměry vykreslení ICC. Tato mapování vykreslení je třeba změnit pouze v případě, že nainstalujete moduly plug-in s modely mapování barevného rozsahu WCS od jiného výrobce a chcete je používat místo výchozího mapování barevného rozsahu WCS. Většina uživatelů tato nastavení měnit nepotřebuje.

Většina programů pro úpravy obrázků umožňuje určit záměr vykreslení pro obrázek. Pokud váš program tuto funkci nepodporuje, můžete určit výchozí záměr vykreslení, který chcete použít. Existují čtyři běžná vykreslení, která lze použít ve většině případů. Zobrazení obrázku se bude lišit v závislosti na vykreslení, protože systém Windows používá jinou škálu dostupných barev pro vykreslení. Běžně se používají čtyři vykreslení:

Vykreslení Běžné použití
Vykreslení

Percepční (fotografie)

Běžné použití

Nejlepší pro fotografie. Při převodu barev z barevného prostoru jednoho zařízení do jiného se zachová vztah mezi barvami. Toto je počáteční záměr vykreslení, který je nastaven jako výchozí v systému Windows.

Vykreslení

Relativní kolorimetrické (perokresby)

Běžné použití

Je nejvhodnější v případě, že se několik konkrétních barev musí přesně shodovat, například při vykreslení grafiky loga. Je to také nejlepší volba pro poslední stupeň převodu při náhledu tisku. Barvy, které patří do přípustného barevného prostoru u obou zařízení, se nezmění, mohou se však změnit ostatní barvy, výsledkem je tedy komprimovaný barevný odstín. Relativní kolorimetrické vykreslení namapuje bílou z barevného prostoru zdrojového zařízení na bílou v barevném prostoru cílového zařízení.

Vykreslení

Absolutní kolorimetrické (simulace papíru)

Běžné použití

Nejlepší pro poslední stupeň převodu při korekturách stránek, kde je třeba zobrazit barvu papíru na výstupu. Absolutní kolorimetrické vykreslení se liší od relativního kolorimetrického vykreslení v tom, že bílá z barevného prostoru zdroje není namapována do cílového barevného prostoru.

Vykreslení

Obchodní grafika (grafy)

Běžné použití

Nejlepší pro obchodní grafiku, kde je živost barev důležitější než jejich reálnost, například v obchodních tabulkách a grafech. Při převedení barev z barevného prostoru jednoho zařízení do jiného se zachová relativní odstín, barvy se ale mohou posunout.

Postup změny výchozího záměru vykreslení

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit.

 3. V oblasti Mapování vykreslování ICC na gamut WCS upravte jednu nebo několik položek nastavení.

Kalibrace obrazovky

Kalibrace obrazovky je součást správy barev. Jedná se o operaci, která nastavuje displej do známého stavu a pomáhá zajistit věrné zobrazení barev. Můžete použít nástroj Kalibrace barev displeje v systému Windows, který vás provede řadou kroků při vytváření kalibrace obrazovky a zdokonalení zobrazení barev. Další informace o kalibraci displeje pomocí funkce Kalibrace barev displeje získáte v tématu Kalibrace displeje.

Pokud je v počítači již instalován software pro kalibraci obrazovky od třetího poskytovatele softwaru, můžete při kalibraci obrazovky použít tento software. Kalibrační software je často dodáván se zařízením pro kalibraci obrazovky. Pomocí zařízení pro kalibraci s kalibračním softwarem, který se s ním často dodává, lze obvykle dosáhnout nejlepšího podání barev na displeji. Obecně platí, že kalibrací displeje pomocí přístroje pro měření barev dosáhnete lepších výsledků než vizuální kalibrací.

Po kalibraci displeje je vytvořen nový profil kalibrovaných barev, který je přidružen k vaší obrazovce. Údaje o kalibraci je zapotřebí načíst z profilu barev do zobrazovacího systému. Kalibraci může načíst operační systém Windows nebo kalibrační software od třetího dodavatele (je-li instalován v počítači).

Pokud používáte software pro kalibraci obrazovky od třetího dodavatele, měli byste používat zaváděcí program pro kalibraci displeje, který bývá instalován s daným kalibračním softwarem od třetí strany. To platí zejména v případě, že software používá přístroj pro měření barev. Software může automaticky zakázat zaváděcí program pro kalibraci displeje systému Windows 7, který při načítání kalibrace nahradí za software třetí strany. Zaváděcí program pro kalibraci displeje však můžete v operačním systému Windows povolit nebo zakázat ručně. Pokud používáte nástroj pro kalibraci displeje od třetí strany, je nutné zajistit, aby byl zakázán zaváděcí program pro kalibraci displeje systému Windows.

Postup povolení nebo zakázání zavádění kalibrace systémem Windows

Chcete-li povolit nebo zakázat zavádění kalibrace systémem Windows, je nutné se přihlásit uživatelským účtem s oprávněním správce.

 1. Otevřete ovládací panel Správa barev takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text správa barev a poté klikněte na položku Správa barev.

 2. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Změnit výchozí předvolby.

 3. Klikněte na kartu Upřesnit v dialogovém okně Správa barev - Výchozí systémové hodnoty a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li povolit načítání kalibrace displeje v systému Windows, zaškrtněte políčko Použít kalibraci displeje systému Windows.

  • Pokud chcete zakázat načítání kalibrace displeje v systému Windows, zrušte zaškrtnutí políčka Použít kalibraci displeje systému Windows.

 4. V dialogovém okně Správa barev - Výchozí systémové hodnoty klikněte na tlačítko Zavřít.

 5. V dialogovém okně Správa barev klikněte na tlačítko Zavřít.