Změna vzhledu tlačítek na hlavním panelu

Hlavní panel včetně vzhledu tlačítek a jejich seskupování v případě více otevřených oken lze přizpůsobit.

Následující video uvádí, jak změnit vzhled tlačítek na hlavním panelu (1:51)

Při nastavování vzhledu tlačítek na hlavním panelu máte následující možnosti:

 • Vždy seskupit, skrýt popisky

  Jedná se o výchozí nastavení. Jednotlivé programy se zobrazují jako jedno tlačítko bez označení i v případě, že je otevřeno více oken jednoho programu.

  Obrázek tlačítek hlavního panelu, pokud je vybrána volba Vždy seskupit, skrýt popisky
  Jedno tlačítko představuje program i otevřená okna
 • Seskupit při zaplnění hlavního panelu

  Toto nastavení znázorňuje jednotlivá okna jako samostatné označené tlačítko. Jakmile se hlavní panel zaplní, programy s více otevřenými okny se sbalí do jednoho tlačítka programu. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte seznam otevřených oken. Toto nastavení společně s nastavením Nikdy neseskupovat připomínají vzhled a chování předchozích verzí operačního systému Windows.

  Obrázek tlačítek hlavního panelu, pokud je vybrána volba Seskupit při zaplnění hlavního panelu
  Jednotlivě označená tlačítka se při zaplnění hlavního panelu seskupí
 • Nikdy neseskupovat

  Toto nastavení se podobá příkazu Seskupit při zaplnění hlavního panelu s tím rozdílem, že tlačítka se nikdy nesbalí do jednoho bez ohledu na počet otevřených oken. Při otevření více programů a oken se zmenší velikost tlačítka a případně se u něj na hlavním panelu zobrazí posuvník.

  Obrázek tlačítek hlavního panelu, pokud je vybrána volba Nikdy neseskupovat
  Jednotlivě označená tlačítka se vždy zobrazí

Změna vzhledu programů a tlačítek na hlavním panelu

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. V části Vzhled hlavního panelu vyberte některou z možností v seznamu Tlačítka hlavního panelu:

  • Vždy seskupit, skrýt popisky

  • Seskupit při zaplnění hlavního panelu

  • Nikdy neseskupovat

 3. Chcete-li používat malé ikony, zaškrtněte políčko Používat malé ikony. Pokud chcete používat velké ikony, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Můžete si všimnout, že více tlačítek představujících jeden program zůstává seskupeno na hlavním panelu, ať jste zvolili zobrazení rozšířených popisků tlačítek, nebo ne. V dřívějších verzích systému Windows se okna na hlavním panelu zobrazovala v pořadí, v jakém jste je otevírali, ale ve Windows 7 se související okna vždy zobrazují vedle sebe.