Změna akce při zavření krytu přenosného počítače

Při zavření krytu přenosného počítače mohou nastat tyto možnosti: vypnutí systému Windows, žádná akce nebo přechod do stavu snížené spotřeby, jako je například režim spánku nebo režim hibernace. Můžete použít stejné nastavení pro všechna schémata napájení nebo můžete pro jednotlivá schémata definovat různá nastavení.

Následující video uvádí, jak změnit akci při zavření přenosného počítače (1:53)
Zobrazit vše

Použití stejného nastavení pro všechna schémata

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte na položku Nastavení pro zavření víka.

 3. Na stránce Definuje tlačítka napájení a zapne ochranu heslem zvolte v seznamu Při zavření víka akci, která má nastat při zavření krytu přenosného počítače, a to v případě napájení z baterií nebo z elektrické sítě.

  Tip

  • Chcete-li šetřit energii baterie a mít možnost rychle pokračovat v prácí, vyberte možnost Režim spánku. Režim spánku je stav snížené spotřeby, který v počítači umožňuje rychle obnovit plný výkon (obvykle během několika sekund), jestliže chcete začít opět pracovat.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Použití nastavení pro určité schéma

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte na položku Změnit nastavení schématu u schématu, pro které chcete změnit nastavení.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Tlačítka napájení a kryt, poté položku Akce při zavření krytu, zvolte požadovanou akci při zavření víka přenosného počítače, a to v případě napájení z baterií nebo z elektrické sítě, a poté klikněte na tlačítko OK.