Změna akce při stisknutí tlačítka napájení počítače

Existují dva způsoby změny akce při stisknutí tlačítka napájení počítače. Můžete změnit akci při stisknutí tlačítka napájení na počítači (nebo okraji přenosného počítače) a při stisknutí tlačítka Vypnout v nabídce Start.

Změna akce při stisknutí tlačítka napájení

Můžete změnit akci při stisknutí tlačítka napájení na počítači (nebo okraji přenosného počítače). Počítač se může vypnout, přejít do režimu spánku nebo hibernace, případně nereagovat nijak. Můžete použít totéž nastavení pro všechna schémata napájení nebo můžete pro jednotlivá schémata definovat různá nastavení.

Zobrazit vše

Použití stejného nastavení pro všechna schémata napájení

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte v levém podokně na možnost Nastavení tlačítek napájení.

 3. Na stránce Definuje tlačítka napájení a zapne ochranu heslem zvolte v části Po stisknutí tlačítka napájení akci, kterou má počítač provést po stisknutí tlačítka napájení.

  Pokud používáte přenosný počítač, máte možnost vybrat samostatné nastavení při napájení z baterie a připojení ke zdroji napájení.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Použití nastavení pro určité schéma napájení

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Na stránce Vybrat schéma napájení klikněte na položku Změnit nastavení schématu u schématu, pro které chcete změnit nastavení.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Tlačítka napájení a kryt, dále položku Akce při stisknutí tlačítka napájení, zvolte akci, kterou má počítač provést po stisknutí tlačítka napájení, a poté klikněte na tlačítko OK.

  Pokud používáte přenosný počítač, máte možnost vybrat samostatné nastavení při napájení z baterie a připojení ke zdroji napájení.

Změna akce při stisknutí tlačítka Vypnout

Kromě změny akce při stisknutí tlačítka napájení na počítači můžete změnit také výchozí akci při stisknutí tlačítka Vypnout v nabídce Start. Změna akce při stisknutí tohoto tlačítka nemá vliv na nastavení tlačítka napájení na počítači.

Změna výchozí možnosti v nabídce Start

Ve výchozím nastavení se po kliknutí na tlačítko Vypnout v nabídce Start vypne počítač. Toto nastavení můžete změnit, takže vás počítač namísto vypnutí odhlásí, uzamkne se, restartuje se nebo přejde do režimu spánku či hibernace.

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Klikněte na kartu Nabídka Start.

 3. V rozevíracím seznamu Akce při stisknutí tlačítka napájení klikněte na požadovanou položku a potom na tlačítko OK.

  Pokud změníte akci u tlačítka Vypnout, změní se název tlačítka tak, aby novou akci odrážel.