Volba rozšířené metody obnovení

Pomocí rozšířených metod v ovládacím panelu obnovení lze systém Windows po vážném poškození převést zpět do použitelného stavu.

První metoda používá typ zálohy označovaný termínem bitová kopie systému, kterou je nutné vytvořit předem. Při použití druhé metody je systém Windows znovu nainstalován z bitové kopie pro obnovení, dodávané výrobcem počítače, nebo z původních instalačních souborů systému Windows.

Upozornění

  • Při obou metodách může dojít ke ztrátě dat. Před spuštěním obou metod bude zobrazena výzva k vytvoření zálohy osobních souborů v externím umístění (například na pevném disku USB). Po dokončení procesu obnovení můžete znovu nainstalovat používané programy prostřednictvím původních instalačních disků nebo souborů a provést obnovení osobních souborů.

Získání přístupu k rozšířeným metodám obnovení:

  1. Otevřete ovládací panel Obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text obnovení a poté klikněte na položku Obnovení.

  2. Klikněte na volbu Rozšířené metody obnovení.

Zobrazit vše

Obnovení souborů ze zálohy bitové kopie systému

K použití této volby je nutné mít k dispozici předem vytvořenou bitovou kopii systému. Termínem bitová kopie systému se označuje přizpůsobená záloha oddílu, který obsahuje systém Windows spolu s programy a daty uživatele (jako jsou například dokumenty, obrázky nebo hudební soubory). Další informace naleznete v tématu Co je bitová kopie systému?

Obecně řečeno, pokud jste předem vytvořili bitovou kopii systému, je tato volba lepším řešením, protože bitová kopie systému obsahuje zálohu většiny souborů, programů i konfiguračních parametrů. V tomto případě bude nutné znovu nainstalovat nebo obnovit pouze ty programy, aktualizace nebo soubory, které byly přidány po datu vytvoření bitové kopie systému. Pokud však bitová kopie systému byla vytvořena teprve nedávno, existuje jistá pravděpodobnost, že obsahuje příčinu problému, který chcete opravit.

Převedení systému Windows nebo počítače zpět do původního nastavení

Tuto metodu můžete použít tehdy, pokud nemáte k dispozici bitovou kopii systému nebo pokud chcete zcela odinstalovat všechny programy a převést systém Windows zpět do stavu "z výroby". V tomto případě bude nutné znovu nainstalovat všechny programy, které byly přidány, a obnovit všechny soubory.

Při této metodě bude v závislosti na výběru výrobce zobrazena jedna ze dvou voleb:

  • Vrátit počítač do výrobního nastavení. Při použití této volby budou z počítače odstraněna všechna data, včetně všech nainstalovaných souborů a programů, a budou nahrazena bitovou kopií pro obnovení, poskytovanou výrobcem počítače. Bitová kopie pro obnovení obsahuje systém Windows a může obsahovat také programy původně předinstalované v počítači. V tomto případě bude nutné obnovit soubory uživatelů a znovu nainstalovat všechny programy, které byly nainstalovány s použitím původních instalačních disků nebo souborů.

  • Přeinstalace systému Windows. Tato volba slouží k přeinstalaci systému Windows v počítači. V tomto případě bude nutné obnovit soubory uživatelů a znovu nainstalovat všechny programy, které byly nainstalovány s použitím původních instalačních disků nebo souborů.

    Poznámka

    • Při převodu systému Windows do původního nastavení nebudou z počítače odstraněna všechna data. Programy budou odstraněny, avšak uživatelské soubory budou na pevném disku zachovány ve složce Windows.old, v níž je lze po přeinstalaci systému znovu vyhledat. Před použitím této metody se však přesto doporučuje provést zálohu všech uživatelských souborů. Pokud máte například šifrované soubory, může se stát, že k nim již nebudete mít po instalaci systému Windows přístup. Pokud jste zálohovali uživatelské soubory a následně je po opětovné instalaci systému Windows obnovili, můžete složku Windows.old odstranit.