Vytváření a přizpůsobení rukopisných poznámek pomocí programu Windows Deník

V počítači Tablet PC můžete pomocí pera v programu Windows Deník zaznamenávat rukopisné poznámky.

Vytvoření poznámky nebo šablony programu Deník

Pokud s programem Deník teprve začínáte pracovat, věnujte pozornost následujícím postupům:

Zobrazit vše

Vytvoření nové poznámky

Po spuštění programu Deník se automaticky otevře prázdná poznámka. Máte možnost otevřít další prázdné poznámky nebo vytvořit nové poznámky pomocí šablon.

 1. Spusťte program Deník takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text Deník a klikněte v seznamu výsledků na položku Deník.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a potom klikněte na možnost Nová poznámka nebo Nová poznámka podle šablony.

 3. Chcete-li použít šablonu, vyberte v dialogovém okně Otevřít šablonu, kterou chcete použít, a klikněte na tlačítko Otevřít.

Vytvoření šablony

Můžete použít šablony, které jsou součástí programu Deník nebo vytvořit a uložit vlastní šablonu deníku. Vytvoření šablon usnadňuje přizpůsobování poznámek a přípravu různých typů poznámek pro různé příležitosti.

 1. Spusťte program Deník takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text Deník a klikněte v seznamu výsledků na položku Deník.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a potom na příkaz Uložit.

 3. V dialogovém okně Uložit jako vyhledejte adresář, do kterého chcete poznámku uložit.

  Ve výchozím nastavení jsou poznámky programu Deník ukládány ve formátu pro poznámky deníku (JNT). Chcete-li uložit poznámku jako šablonu, vyberte ze seznamu Uložit jako typ možnost Šablona deníku (.jtp) Windows.

 4. Do pole Název souboru zadejte název poznámky nebo šablony a klikněte na tlačítko Uložit.

  Program Deník pomocí rozpoznávání rukopisu doporučí název souboru, který vychází z nadpisu poznámky zapsané na začátku první stránky.

Další informace o práci s deníkovými poznámkami naleznete v tématu Odeslání rukopisných poznámek e-mailem pomocí programu Deník systému Windows a Vložení textu do poznámky deníku

Individuální nastavení poznámky

Když jste zvládli základy práce s deníkem, můžete měnit linky a pozadí a rovněž barvy a styly pera a zvýrazňovače. Vzhled poznámek deníku přizpůsobíte pomocí následujících metod:

Zobrazit vše

Přizpůsobení vzhledu stránky

Můžete změnit velikost papíru, styl čáry, barvu stránky, obrázek na pozadí a vzhled oblasti nadpisů poznámek.

 1. Spusťte program Deník takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text Deník a klikněte v seznamu výsledků na položku Deník.

 2. Klikněte na nabídku Soubor a pak na příkaz Vzhled stránky a proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Papír změníte velikost papíru a orientaci poznámky.

  • Na kartě Styl změníte linky a barvu papíru poznámky.

  • Na kartě Oblast pozadí a nadpisu přidáte obrázek pozadí nebo přizpůsobíte oblast pro nadpis poznámky.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Tip

 • Nové nastavení stránky můžete použít i v budoucnu. Nejdříve přizpůsobte prázdnou stránku poznámky deníku a potom tuto stránku uložte jako soubor šablony (JTP). Novou poznámku vytvoříte pomocí šablony tak, že kliknete na nabídku Soubor a potom kliknete na volbu Nová poznámka podle šablony.

Změna nastavení pera a zvýrazňovače

Na panelu nástrojů Pero můžete vybrat jedno či více per nebozvýrazňovačů s různým nastavením pro inkoust, barvu, tloušťku inkoustu a styl hrotu pera. Nastavení pera a zvýrazňovače můžete upravit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám.

 1. Spusťte program Deník takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text Deník a klikněte v seznamu výsledků na položku Deník.

 2. Na panelu nástrojů Pero klikněte na malé tlačítko se šipkou vpravo vedle tlačítka Pero nebo vedle tlačítka Zvýrazňovač.

  Zobrazí se seznam per nebo zvýrazňovačů.

 3. Klikněte na požadované pero nebo vhodný zvýrazňovač případně na možnost Nastavení pera či Nastavení zvýrazňovače.

 4. V seznamu Aktuální pera nebo Aktuální zvýrazňovače klikněte na pero nebo zvýrazňovač, jehož nastavení chcete změnit.

 5. Klikněte na požadovanou barvu, tloušťku a styl hrotu.

  Tipy

  • Pokud vaše zařízení Tablet PC tuto funkci podporuje, můžete nastavit citlivost pera nebo zvýrazňovače na stisknutí (to znamená, že při silnějším tlaku perem bude inkoust v poznámce silnější) zaškrtnutím políčka Citlivost na přítlak.

  • Vzhled inkoustu, kterým jste již psali, můžete změnit výběrem pomocí nástroje pro výběr, kliknutím na tlačítko Upravit a kliknutím na položku Formátovat rukopis.

Kreslení tvaru nebo linky v poznámce

Do poznámek můžete vkládat základní tvary. Stačí nakreslit libovolný tvar a ten převést na požadovaný tvar.

 1. Spusťte program Deník takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte do vyhledávacího pole text Deník a klikněte v seznamu výsledků na položku Deník.

 2. Na panelu nástrojů Pero klikněte na tlačítko Pero.

 3. Na volném místě v poznámce nakreslete tvar (například čtverec).

 4. Na panelu nástrojů Pero klikněte na položku Nástroj VýběrObrázek nástroje pro výběr a zakreslete kolem výkresu smyčku.
 5. klikněte na nabídku Akce, přejděte na možnost Změnit tvar na a potom klikněte na název tvaru. (Pokud například kliknete na volbu Čtverec, získá kresba tvar čtverce.)

  Pro obnovení původní kresby rukopisem klikněte na panelu nástrojů Standard na položku Zpět.

  Poznámka

  • Nový tvar se roztáhne na velikost oblasti výběru a nahradí všechny vybrané tahy. Jestliže společně s kresbou vyberete také obrázky, příznaky nebo textová pole, deník nemůže tvar převést.