Přizpůsobení knihovny

Knihovny vám umožňují prohlížet si a uspořádávat soubory uložené v různých umístěních. Další informace naleznete v části Práce s knihovnami.

Zdroje, z nichž knihovna získává obsah, můžete změnit zahrnutím nebo odebráním složek. Další informace naleznete v kapitole Zahrnutí složek do knihovny.

Také můžete přizpůsobit celkové chování knihovny tím, že změníte její výchozí ukládací umístění nebo typ souborů, pro který je knihovna optimalizována.

Zobrazit vše

Změna výchozího ukládacího umístění knihovny

Výchozí ukládací umístění knihovny určuje, kam bude položka uložena při zkopírování, přesunutí nebo uložení do dané knihovny.

  1. Otevřete knihovnu, kterou chcete změnit.

  2. V podokně knihovny (nad seznamem souborů) klikněte vedle položky Obsahuje na tlačítko Umístění.

  3. V dialogovém okně Umístění knihoven klikněte pravým tlačítkem myši na umístění knihovny, které v současné době není výchozím ukládacím umístěním, klikněte na příkaz Nastavit jako výchozí ukládací umístění a poté na tlačítko OK.

Změna typu souborů, pro které je knihovna optimalizována

Každá knihovna může být optimalizována pro určitý typ souborů (například pro hudbu nebo obrázky). Při optimalizaci knihovny pro určitý typ souborů se mění dostupné možnosti uspořádání souborů v této knihovně.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na knihovnu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  2. V seznamu Optimalizovat tuto knihovnu pro klikněte na typ souboru a potom klikněte na tlačítko OK.