Přizpůsobení rychlých pohybů

Můžete nastavit vlastní rychlé pohyby perem pro akce, které často používáte. Pokud například často používáte klávesové zkratky, například CTRL+F5 nebo ALT+TAB, můžete pro provedení těchto akcí použít rychlé pohyby perem.

 1. Otevřete okno Pero a dotykové ovládání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a následně na položku Ovládací panely. Do pole pro vyhledávání napište text pero a dotykové ovládání a v seznamu výsledků klepněte na položku Pero a dotykové ovládání.

  Poznámka

  • Položka Pero a dotykové ovládání se nezobrazí, pokud nepoužíváte počítač Tablet PC nebo počítač s dotykovou obrazovkou.

 2. Na kartě Rychlé pohyby perem zaškrtněte políčko Provádět běžné akce snadno a rychle pomocí rychlých pohybů perem, vyberte možnost Navigační a editační rychlé pohyby perem a klepněte na možnost Vlastní nastavení.

 3. V dialogovém okně Vlastní rychlé pohyby perem klepněte na seznam u jednotlivých rychlých pohybů perem, které chcete upravit, a klepněte na požadovanou akci.

 4. Po provedené všech požadovaných změn klepněte na tlačítko OK a znovu klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka

  • Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech akcí rychlých pohybů perem, klepněte na tlačítko Obnovit výchozí.

Tipy

 • Pro zobrazení nastavení rychlých pohybů perem klepněte na ikonu Rychlé pohyby peremObrázek ikony rychlých pohybů perem v informační oblasti hlavního panelu systému Windows.
 • Chcete-li si vyzkoušet používání rychlých pohybů perem, přejděte k tématu Procvičení použití rychlých pohybů.