Přizpůsobení panelu Oblíbené položky

Panel Oblíbené položky nahrazuje panel Odkazy z dřívějších verzí aplikace Internet Explorer a je hostitelem nejen odkazů na oblíbené položky, ale také informačních kanálů a oblastí WebSlice. Můžete přetahovat odkazy - z panelu Adresa nebo z webových stránek - na panel Oblíbené položky, abyste měli své oblíbené informace na dosah ruky. Můžete také změnit pořadí položek na panelu Oblíbené položky nebo je uspořádat do složek. A můžete rovněž pomocí informačních kanálů a nové funkce s názvem oblasti Web Slice zjišťovat dostupnost aktualizací obsahu na svých oblíbených webech, aniž byste museli opouštět aktuální stránku.

Zobrazit vše

Přidání odkazů na panel Oblíbené položky

Panel Oblíbené položky poskytuje pohodlný přístup na weby, které navštěvujete nejčastěji. Následující postup slouží k přidání odkazů na oblíbené webové stránky na panel Oblíbené položky.

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Přejděte na webovou stránku, kterou chcete přidat na panel Oblíbené položky.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte ikonu webové stránky z panelu Adresa na panel Oblíbené položky.

  • Přetáhněte odkaz na webovou stránku přímo na panel Oblíbené položky.

  • Klikněte na tlačítko Přidat na panel Oblíbené položkyObrázek tlačítka Přidat na panel Oblíbené položky.

Použití oblastí Web Slice

Oblasti Web Slice umožňují zjistit, kdy je na vašich oblíbených webech k dispozici aktualizovaný obsah - například aktuální teplota nebo změna ceny v aukci. Oblast Web Slice je specifická část webové stránky, kterou můžete přidat na panel Oblíbené položky. Při přidání oblasti Web Slice se přihlašujete také k odběru obsahu stejně jako u webového informačního kanálu. Po přidání se odkaz na panelu Oblíbené položky zobrazí s tučným formátováním, když je oblast WebSlice aktualizována. Kliknutím na tento odkaz pak můžete zobrazit aktualizovaný obsah.

Pokud je na webové stránce k dispozici oblast Web Slice, tlačítko Web Slice Obrázek tlačítka Web Slice na panelu příkazů změní barvu.

Při umístění ukazatele myši na oblasti webové stránky se u obsahu, který lze přidat na panel Oblíbené položky, objeví ikona oblasti Web Slice.

Chcete-li se přihlásit k odběru oblasti WebSlice a přidat ji na panel Oblíbené položky, proveďte následující kroky:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Přejděte na stránku obsahující oblast Web Slice, kterou chcete přidat na panel Oblíbené položky.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Web SliceObrázek tlačítka Web Slice na panelu příkazů.
  • Klikněte na tlačítko Web SliceObrázek tlačítka Web Slice na stránce.

Po přihlášení k odběru oblasti Web Slice se tato oblast zobrazí na panelu Oblíbené položky.

Chcete-li zobrazit náhled aktualizovaného obsahu oblasti WebSlice, aniž byste museli opustit aktuálně zobrazený web, klikněte na odkaz WebSlice na panelu Oblíbené položky. Zobrazí se kompletní náhled webové stránky. Kliknutím na tento náhled přejdete na vlastní web. Další informace o oblastech Web Slice naleznete v tématu Oblasti Web Slice: nejčastější dotazy

Přihlášení k odběru informačních kanálů

Pokud se přihlásíte k odběru informačního kanálu, můžete zjišťovat jeho aktualizace na panelu Oblíbené položky. Chcete-li se přihlásit k odběru informačního kanálu a monitorovat jej na panelu Oblíbené položky, proveďte následující kroky:

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Přejděte na webovou stránku obsahující informační kanál, k jehož odběru se chcete přihlásit.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Je-li k dispozici pouze jeden informační kanál, kliknutím na tlačítko Informační kanálObrázek tlačítka Zjišťování informačního kanálu jej zobrazte.
  • Je-li k dispozici oblast Web Slice nebo více informačních kanálů, klikněte na šipku vedle tlačítka Informační kanálObrázek tlačítka Zjišťování informačního kanálu nebo tlačítka Web Slice Obrázek tlačítka Web Slice a pak klikněte na kanál, který chcete zobrazit.
 4. Na stránce informačního kanálu klikněte na tlačítko Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

 5. V dialogovém okně Přihlásit k odběru tohoto kanálu zaškrtněte políčko Přidat na panel Oblíbené položky a pak klikněte na tlačítko Přihlásit se k odběru.

Další informace o informačních kanálech naleznete v části Použití informačních kanálů RSS.

Uspořádání

Na panelu Oblíbené položky můžete změnit pořadí odkazů a dalších položek jejich přetažením z jednoho místa na jiné. Můžete také vytvořit složky a uspořádat oblíbené odkazy, oblasti WebSlice a informační kanály.

 1. Chcete-li otevřít aplikaci Internet Explorer, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start. Do vyhledávacího pole napište text Internet Explorer a v seznamu výsledků klikněte na položku Internet Explorer.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vytvořte složky kliknutím pravým tlačítkem myši na existující položku na panelu Oblíbené položky, kliknutím na příkaz Nová složka a pojmenováním složky. Pak můžete z panelu Oblíbené položky do této složky přetahovat položky.

  • Odeberte staré položky kliknutím pravým tlačítkem myši na položku na panelu Oblíbené položky a kliknutím na příkaz Odstranit.

  • Klikněte na tlačítko Oblíbené, klikněte na šipku vedle tlačítka Přidat k oblíbeným položkám a potom klikněte na položku Uspořádat oblíbené položky. Odsud můžete přidat, odebrat nebo změnit uspořádání odkazů, informačních kanálů a oblastí WebSlice ve složce panelu Oblíbené položky.

Další informace o uspořádání oblíbených položek naleznete v tématu Správa oblíbených položek v aplikaci Internet Explorer