Právní omezení k systému Windows 7

Některé funkce systému Windows 7, například schopnost sledování a nahrávání televizních pořadů nebo navigace pomocí dotyků, mohou vyžadovat pokročilejší nebo další hardware.

Funkce DVR v aplikaci Windows Media Center může vyžadovat další hardware a není k dispozici ve všech zemích.

Technologie Windows XP Mode vyžaduje instalaci systému Windows XP Mode před nákupem nebo po něm výrobcem OEM (tento systém běží na systému Windows 7 Professional nebo Ultimate) a technologii virtualizace, jako je Windows Virtual PC. Můžete si stáhnout jak sytém Windows XP Mode, tak Windows Virtual PC. Další informace o požadavcích na systém.

Mohou být účtovány poplatky za přístup k Internetu a další služby.