Proč po instalaci aktualizace Windows 7 Service Pack 1 (SP1) dochází k chybě 0xC000009A?

Po instalaci aktualizace Windows 7 Service Pack 1 (SP1) se může zobrazit následující chybová zpráva na černé obrazovce:

Došlo k chybě 0xC000009A při operaci aktualizace {###} z {###} (\Registr...)

Chcete-li tento problém vyřešit, obnovte pomocí možností pro obnovení systému Windows počítač do stavu před instalací aktualizace Windows 7 SP1. Poté nainstalujte aktualizaci popsanou v tomto tématu. Po instalaci této aktualizace se pokuste znovu nainstalovat aktualizaci SP1.

Zobrazit vše

Krok 1: Obnovení počítače pomocí nabídky Možnosti obnovení systému

 1. Vyjměte z počítače veškeré diskety nebo disky CD či DVD a potom počítač restartujte pomocí tlačítka napájení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a podržte při restartování počítače klávesu F8. Klávesu F8 je nutné stisknout předtím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude třeba vyzkoušet tento postup znovu. Počkejte, až se zobrazí výzva k přihlášení k systému Windows, a pak vypněte a znovu spusťte počítač.

  • Pokud v počítači používáte více operačních systémů, zvýrazněte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete opravit, a potom stiskněte a podržte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku Opravit tento počítač a stiskněte klávesu Enter. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte instalaci systému Windows 7, která má být opravena, a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte jazyk a rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte jméno uživatele s oprávněním správce, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Možnosti obnovení systému klikněte na možnost Obnovení systému.

 7. V dialogovém okně Obnovení systému klikněte na tlačítko Další.

 8. Zvolte bod obnovení označený Windows 7 Service Pack 1.

  Pokud bod obnovení označený Windows 7 Service Pack 1 není zobrazen, zvolte bod obnovení s datem před instalací aktualizace Service Pack a potom klikněte na tlačítko Další.

  Jestliže nejsou zobrazeny žádné body obnovení, zaškrtněte políčko Zobrazit další body obnovení.

 9. Na obrazovce Potvrďte bod obnovení klikněte na tlačítko Dokončit a potom klikněte na tlačítko Ano.

 10. Restartujte počítač kliknutím na tlačítko Restartovat.

Krok 2: Instalace aktualizace systému Windows (KB2534366)

Tuto aktualizaci můžete získat ze služby Windows Update.

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start, poté klikněte na položku Všechny programy a nakonec na položku Windows Update.
 2. V levém podokně klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace a poté chvíli počkejte, zatímco systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.

 3. Zobrazí-li se zpráva informující o tom, že jsou k dispozici důležité aktualizace, nebo výzva k tomu, abyste si prohlédli seznam důležitých aktualizací, klikněte na tuto zprávu. Pak vyberte důležité aktualizace, které mají být nainstalovány.

 4. Zaškrtněte políčko u položky Aktualizace pro systém Windows (KB2534366), případně i u dalších aktualizací, které chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na možnost Instalovat aktualizace a postupujte podle pokynů na obrazovce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka

 • Pokud se Aktualizace pro Windows (KB2534366) v seznamu služby Windows Update nezobrazí, je pravděpodobně nutné nainstalovat nejprve nějakou jinou aktualizaci. Zopakujte vyhledání aktualizací, nainstalujte všechny důležité aktualizace a pak opět zopakujte vyhledání aktualizací.

 • Pokud se vám nedaří aktualizaci nainstalovat, přejděte na článek číslo KB2534366 v databázi Knowledge Base na webu společnosti Microsoft a podle pokynů v článku aktualizaci stáhněte ručně.

Krok 3: Přeinstalace aktualizace Windows 7 SP1

 • Po instalaci této aktualizace znovu nainstalujte aktualizaci SP1. Po dokončení procesu instalace aktualizace SP1 doporučujeme restartovat počítač ihned, jakmile se zobrazí příslušná výzva. Neodkládejte restartování na později. Podrobné pokyny najdete v článku Informace o instalaci aktualizace Windows 7 Service Pack 1 (SP1).