Formátování disků a jednotek: nejčastější dotazy

Pevné disky, primární paměťová zařízení v počítači, je nutné před použitím naformátovat. Když disk naformátujete, nakonfigurujete na něm systém souborů, aby na disk mohl systém Windows ukládat informace. Pevné disky v nových počítačích, na kterých běží systém Windows, jsou již naformátovány. Jestliže za účelem rozšíření úložiště počítače zakoupíte další pevný disk, bude pravděpodobně nutné jej naformátovat.

Zařízení úložiště, jako jsou například jednotky USB Flash a paměťové karty Flash, jsou již naformátovány z výroby, proto je pravděpodobně nebudete potřebovat formátovat. Disky CD a DVD používají jiné formáty než pevné disky a přenosná zařízení úložiště. Informace o formátování disků CD a DVD naleznete v tématu Jaký formát disků CD nebo DVD je vhodné použít?

Varování

  • Formátováním se vymažou všechny soubory na pevném disku. Jestliže naformátujete pevný disk obsahující soubory, budou soubory odstraněny.

V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy týkající se formátování disků a jednotek.

Zobrazit vše

Co je potřeba k naformátování disku nebo jednotky?

Obvykle pouze tehdy, když do počítače přidáváte další úložiště. Jestliže do počítače instalujete nový pevný disk, je nutné jej předtím, než na něj systém Windows bude moci ukládat soubory, naformátovat systémem souborů, například NTFS.

Co je potřeba udělat pro naformátování pevného disku?

Před naformátováním pevného disku je nejdříve nutné vytvořit na něm jeden nebo více oddílů. Po vytvoření oddílů pevného disku je možné každý oddíl naformátovat. (Pojmy oddíl a svazek se často zaměňují.) Na pevném disku lze vytvořit jeden nebo více svazků. Každému svazku je přiděleno vlastní písmeno. Další informace naleznete v části Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.

Jaký systém souborů mám použít?

Pro tuto verzi systému Windows je nejlepší volbou pro pevné disky systém souborů NTFS. Některé starší verze systému Windows vyžadovaly systém souborů FAT32, takže za určitých okolností, například v případě konfigurace počítače s možností spuštění více systémů (multiboot), může být systém souborů FAT32 vyžadován. Další informace naleznete v části Převod pevného disku nebo oddílu do formátu FAT32.

Co je rychlé formátování?

Rychlé formátování je možnost formátování, která vytvoří novou tabulku souborů na pevném disku, ale disk úplně nepřepíše ani nevymaže. Rychlé formátování je mnohem rychlejší než běžné formátování, které úplně vymaže veškerá data na pevném disku.

Co jsou oddíly a svazky?

Oddíl je oblast pevného disku, kterou lze naformátovat a přidělit jí písmeno jednotky. Na běžném disku (nejběžnější typ disku) je svazkem naformátovaný primární oddíl nebo logická jednotka. (Pojmy oddíl a svazek se často zaměňují.) Systémový oddíl je většinou označen písmenem C. Písmena A a B jsou vyhrazena pro přenosné jednotky nebo disketové jednotky. Některé počítače mají pevné disky pouze s jedním oddílem, takže celý pevný disk je reprezentován písmenem C. Jiné počítače mohou mít další oddíl obsahující nástroje obnovy pro případ, že informace v oddílu C se poškodí nebo se stanou nepoužitelnými.

Jak lze vytvořit více oddílů?

Více oddílů nebo svazků lze vytvořit, pouze pokud pevný disk obsahuje nepřidělené místo, což je nenaformátované místo, které není součástí žádného existujícího oddílu nebo svazku. Nepřidělené místo lze vytvořit zmenšením svazku nebo pomocí nástroje jiné firmy pro vytváření oddílů. Další informace naleznete v tématu Mohu znovu vytvořit oddíly pevného disku?

Jak lze přidat nový pevný disk?

Jestliže přidáváte interní pevný disk, obraťte se na informace poskytnuté s novým pevným diskem. Pokud instalujete externí pevný disk propojený kabelem USB, měla by tato verze systému Windows pevný disk rozpoznat. Pokud tato verze systému Windows disk nerozpozná, získáte informace v tématu Vytvoření a formátování oddílu pevného disku.

Co přeformátování pevného disku způsobí?

Přeformátování znamená zformátování pevného disku nebo oddílu, který již byl naformátován nebo který obsahuje data. Při přeformátování jsou z disku odstraněna všechna data.

V některých starších verzích systému Windows se přeformátování pevného disku a nová instalace systému Windows někdy doporučovaly jako metoda opravy vážného problému s počítačem. Přeformátování opraví problém, ale dojde k odstranění všech položek z počítače. V takovém případě je nutné přeinstalovat programy pomocí originálních instalačních souborů nebo disků a následně obnovit všechny osobní soubory, jako jsou dokumenty, hudba a obrázky, ze zálohy, kterou jste vytvořili předem.

Tato verze systému Windows nabízí řadu možností obnovení, které jsou méně drastické a poskytují lepší pozici pro zahájení oprav problémů s počítačem. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu týkajícím se možností obnovení. Přeformátování a přeinstalace by měly být považovány za poslední možnost, kterou je třeba provést až v případě, že se všechny ostatní možnosti obnovení nebo diagnostiky ukázaly jako neúspěšné.

Proč při pokusu o přeformátování pevného disku dochází k chybě?

Není možné přeformátovat disk nebo oddíl, který se aktuálně používá, ani oddíl obsahující systém Windows. Jedná se o funkci zabezpečení zabraňující náhodnému odstranění systému Windows. Chcete-li přeformátovat pevný disk počítače a přeinstalovat systém Windows, restartujte počítač pomocí instalačního disku systému Windows (tento postup je známý jako spuštění z instalačního disku). Během instalace můžete znovu vytvořit oddíly a přeformátovat pevný disk a následně znovu nainstalovat systém Windows. Při tomto procesu se smažou soubory a programy, nezapomeňte tedy předem zálohovat data a soubory. Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře systému Windows pod heslem Instalace a přeinstalování systému Windows.