Domácí skupina: nejčastější dotazy

Domácí skupina usnadňuje sdílení knihoven a tiskáren v domácí síti. S ostatními uživateli domácí skupiny můžete sdílet obrázky, hudbu, videa, dokumenty a tiskárny. Domácí skupina je chráněná heslem a vždy budete mít možnost vybrat, co budete ve skupině sdílet. Další informace o domácí skupině naleznete v tématu Domácí skupina: doporučené odkazy

Následují odpovědi na některé běžné dotazy týkající se domácí skupiny.

Zobrazit vše

Kdo může zobrazit knihovny sdílené s domácí skupinou?

Sdílené knihovny mohou zobrazit pouze uživatelé, kteří náleží do domácí skupiny. Zároveň je možné sdílet knihovny nebo jednotlivé soubory a složky s určitými uživateli domácí skupiny (namísto sdílení s každým uživatelem). Další informace naleznete v části Sdílení knihoven v domácí skupině a Zákaz sdílení určitých souborů a složek v rámci domácí skupiny.

Poznámka

 • Je nutné upozornit, že přístup ke všem sdíleným knihovnám získají i děti náležící do domácí skupiny.

Pokud se připojím k domácí skupině, budou do ní náležet všechny uživatelské účty v počítači?

Ano, do domácí skupiny budou náležet všechny uživatelské účty s výjimkou účtu Guest. Každý uživatel řídí přístup ke svým knihovnám.

Které verze systému Windows a která síťová umístění mohou domácí skupinu používat?

Účast v domácí skupině vyžaduje, aby byl v počítačích nainstalován systém Windows 7. Domácí skupina je k dispozici ve všech edicích systému Windows 7. V systému Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic se můžete k domácí skupině připojit, ale není možné ji vytvořit. Domácí skupina funguje pouze v sítích se síťovým umístěním nastaveným na hodnotu Domácí.

Změna síťového umístění

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. Klikněte na možnost Pracovní síť, Domácí síť nebo Veřejná síť a na požadované síťové umístění.

  Obrázek Centra síťových připojení a sdílení
  Centrum síťových připojení a sdílení

Poznámka

 • Počítače, které náleží do domény, se mohou k domácí skupině připojit, ale nemohou s ní sdílet soubory. Získají pouze přístup k souborům sdíleným jinými uživateli.

Jak lze počítač z domácí skupiny odebrat?

Chcete-li počítač z domácí skupiny odebrat, postupujte v něm následujícím způsobem:

 1. Otevřete ovládací panel Domácí skupina takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a poté klikněte na položku Domácí skupina.

 2. Klikněte na možnost Opustit domácí skupinu.

 3. Klikněte na možnost Opustit domácí skupinu a na tlačítko Dokončit.

Jak lze domácí skupinu odstranit?

Jestliže všichni uživatelé domácí skupinu opustí, přestane existovat. Další informace naleznete v části Opuštění domácí skupiny.

Jaký je postup v případě zapomenutí hesla domácí skupiny?

Chcete-li zjistit heslo domácí skupiny, postupujte následujícím způsobem v počítači, který je jejím členem:

 1. Otevřete ovládací panel Domácí skupina takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text domácí skupina a poté klikněte na položku Domácí skupina.

 2. Klikněte na možnost Zobrazit nebo vytisknout heslo domácí skupiny.