Jak lze otevřít soubor, pokud se zobrazuje zpráva o odepření přístupu?

Pokud se zobrazuje zpráva o odepření přístupu při pokusu otevřít soubor, můžete vyzkoušet některý z následujících postupů:

 • Zkontrolujte oprávnění souboru nebo složky, ve které je soubor uložen. Postup:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor nebo složku a potom na příkaz Vlastnosti.

  2. Klikněte na kartu Zabezpečení.

  3. V seznamu Název skupiny nebo jméno uživatele klikněte na název nebo jméno a zobrazte příslušná oprávnění.

   K otevření souboru potřebujete oprávnění ke čtení. Další informace o oprávněních naleznete v části Co jsou to oprávnění?.

 • Zkontrolujte, zda soubor není šifrován. Postupujte následovně:

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor a potom na příkaz Vlastnosti.

  2. Klikněte na kartu Obecné a potom na tlačítko Upřesnit.

   Pokud je zaškrtnuté políčko Šifrovat obsah a zabezpečit tak data, potřebujete certifikát použitý k zašifrování souboru, abyste tento soubor mohli otevřít.

   Certifikát byste měli získat od osoby, která soubor vytvořila. Další informace naleznete v části Import a export certifikátů a soukromých klíčů.

ID článku: MSW700046