Jak senzor ovlivňuje moje soukromí?

Při výchozím nastavení platí, že pokud je senzor aktivní, mohou všechny programy a uživatelé v počítači přistupovat k údajům ze senzoru. Když programy přistupují k údajům o umístění, systém Windows zobrazí dočasné upozornění ve formě ikony Lokátor a jiné snímače Obrázek ikony Lokátory a jiné snímače v oznamovací oblasti. Systém Windows zobrazí tuto ikonu ve chvíli, kdy program nebo služba bude poprvé přistupovat k umístění počítače ze senzoru.

Některé programy mohou potenciálně bez oprávnění používat osobní údaje (například vaše umístění) ze senzorů. Přístup programů k údajům ze senzorů můžete omezit podle uživatelského účtu. Další informace naleznete v části Změna osoby oprávněné k přístupu k údajům ze snímače. Informace o povolení a zakázání senzorů naleznete v tématu Povolení nebo zakázání snímače.