Zahrnutí složek do knihovny

V knihovně se shromažďuje obsah z různých složek. Do stejné knihovny můžete zahrnout složky z různých umístění a poté si soubory v těchto složkách prohlížet a uspořádávat je jako jednu kolekci. Uchováváte-li například některé ze svých obrázků na externím pevném disku, můžete složku z tohoto pevného disku zahrnout do knihovny Obrázky a poté získat přístup k souborům v této složce prostřednictvím knihovny Obrázky, kdykoli připojíte daný pevný disk k počítači.

Obrázek navigačního podokna zobrazujícího knihovnu Obrázky se třemi zahrnutými složkami
Navigační podokno zobrazující knihovnu Obrázky se třemi zahrnutými složkami

Další informace o typech složek, které lze zahrnout do knihovny, naleznete v tématu Knihovny: nejčastější dotazy.

Následující video uvádí, jak zahrnout nebo odebrat složku z knihovny (1:17).
Zobrazit vše

Zahrnutí složky z počítače do knihovny

 1. Na hlavním panelu klikněte na tlačítko Průzkumník WindowsObrázek tlačítka programu Windows Explorer.
 2. V navigačním podokně (levé podokno), vyhledejte složku, kterou chcete zahrnout, a jednou, nikoli dvakrát, na ni klikněte.

 3. Na panelu nástrojů (nad seznamem souborů), klikněte na položku Zahrnout do knihovny a potom klikněte na knihovnu (například Dokumenty).

Zahrnutí složky z externího pevného disku do knihovny

Zkontrolujte, zda je k počítači připojen externí pevný disk a zda počítač toto zařízení rozpoznává. (Další informace naleznete v části Instalace, zobrazení a správa zařízení a tiskáren.)

 1. Na hlavním panelu klikněte na tlačítko programu Windows ExplorerObrázek tlačítka Průzkumník systému Windows.
 2. V navigačním podokně (podokno vlevo) klikněte na položku Počítač a poté přejděte do složky na externím pevném disku, kterou chcete zahrnout do knihovny.

 3. Na panelu nástrojů (nad seznamem souborů), klikněte na položku Zahrnout do knihovny a potom klikněte na knihovnu (například Dokumenty).

Poznámka

 • Složky ze zařízení vyměnitelných médií (například disky CD a DVD) a některé jednotky USB flash nelze do knihovny zahrnout.

Zahrnutí síťové složky do knihovny

Aby bylo možné zahrnout síťovou složku do knihovny, je nutné přidat ji do indexu nebo zpřístupnit offline. Informace o zpřístupnění síťové složky v režimu offline naleznete v tématu Knihovny: nejčastější dotazy.

 1. Na hlavním panelu klikněte na tlačítko programu Windows ExplorerObrázek tlačítka programu Windows Explorer.
 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V navigačním podokně (podokno vlevo) klikněte na položku Síť a poté přejděte do síťové složky, kterou chcete zahrnout do knihovny.

  • Klikněte na ikonu na levé straně panelu adresy, zadejte síťovou cestu, stiskněte klávesu Enter a poté přejděte do složky, kterou chcete zahrnout.

 3. Na panelu nástrojů (nad seznamem souborů), klikněte na položku Zahrnout do knihovny a potom klikněte na knihovnu (například Dokumenty).

Poznámka:

 • Pokud se možnost Zahrnout do knihovny nezobrazuje, znamená to, že síťová složka není indexována nebo zpřístupněna offline.

Odebrání složky z knihovny

Pokud již nepotřebujete sledovat složku v knihovně, můžete ji odebrat. Odeberete-li složku z knihovny, nedojde k odstranění této složky ani jejího obsahu z původního umístění.

 1. Na hlavním panelu klikněte na tlačítko programu Windows ExplorerObrázek tlačítka Průzkumník systému Windows.
 2. V navigačním podokně (podokno vlevo) klikněte na knihovnu, z níž chcete odebrat složky.

 3. V podokně knihovny (nad seznamem souborů) klikněte vedle položky Obsahuje na tlačítko Umístění.

 4. V dialogovém okně, které se zobrazí, klikněte na složku, kterou chcete odebrat, klikněte na tlačítko Odebrat a poté na tlačítko OK.