Instalace a použití prostředí Windows XP Mode ve Windows 7

Důležité informace

 • 8. dubna 2014 končí technická podpora pro Windows XP a Windows XP Mode, včetně aktualizací, které pomáhají chránit váš počítač. To znamená, že pokud budete dál používat Windows XP nebo Windows XP Mode na počítači s Windows 7 po konci podpory, může být tento počítač zranitelnější z hlediska zabezpečení a virů. Proto pokud chcete mít počítač s Windows 7 bezpečný po skončení podpory, doporučujeme, abyste prostředí Windows XP Mode používali pouze tehdy, kdy je počítač odpojený od Internetu. Další informace o konci podpory pro Windows XP.

Pomocí prostředí Windows XP Mode můžete spouštět programy, které byly určeny pro Windows XP, v počítačích s edicemi Windows 7 Professional, Enterprise nebo Ultimate. Prostředí Windows XP Mode není podporováno ve Windows 8.

Program spuštěný v prostředí Windows XP Mode a program spuštěný ve Windows 7
Programy lze spouštět v prostředí Windows XP Mode i v systému Windows 7.

Jak Windows XP Mode funguje?

Windows XP Mode funguje dvěma způsoby – jako virtuální operační systém a jako možnost spouštění programů ve Windows 7. Běží v samostatném okně na ploše systému Windows 7 podobně jako program s tou výjimkou, že se jedná o plně funkční a plně licencovanou verzi systému Windows XP. V prostředí Windows XP Mode máte přístup k fyzické jednotce CD/DVD počítače, můžete instalovat programy, ukládat soubory a provádět další úkoly jako v počítači se systémem Windows XP.

Pokud nainstalujete program v prostředí Windows XP Mode, zobrazí se tento program v seznamu programů prostředí Windows XP Mode i systému Windows 7, takže jej můžete otevřít přímo ze systému Windows 7.

Nabídka Start ve Windows 7 se seznamem programů nainstalovaných v prostředí Windows XP Mode
Programy instalované v prostředí Windows XP Mode v nabídce Start systému Windows 7

Poznámky:

 • Většina programů kompatibilních se systémem Windows Vista a Windows XP funguje správně i v systému Windows 7. Pokud program nefunguje, vyzkoušejte nejprve poradce při potížích s kompatibilitou programů. Je součástí všech edicí Windows 7. Další informace naleznete v tématu Spuštění Poradce při potížích s kompatibilitou.

 • Některý hardware a zařízení, které fungují v systému Windows 7, nemusí být v prostředí Windows XP Mode rozpoznány nebo v něm nemusí fungovat.

 • Funkce Windows XP Mode byla primárně navržena na pomoc firmám při přechodu ze systému Windows XP na Windows 7. Není optimalizována pro programy náročné na grafiku, jako jsou například 3D hry, ani není příliš vhodná pro programy s hardwarovými požadavky, jako jsou televizní tunery.

 • Pokud v prostředí Windows XP Mode přehráváte hudbu nebo video pomocí programu Windows Media Player a maximalizujete nebo minimalizujete okno Windows XP Mode, program Windows Media Player ukončí přehrávání. Chcete-li přehrávání obnovit, klikněte na tlačítko PřehrátTlačítko Přehrát v programu Windows Media Player.

Než začnete

Chcete-li používat prostředí Windows XP Mode, je nutné se ujistit, že počítač splňuje určité požadavky na systém. Pokud počítač požadavky nesplňuje, aplikace Windows Virtual PC a funkce Windows XP Mode nebudou správně fungovat, i když je bude možné stáhnout a nainstalovat. Než začnete, proveďte následující postup:

 1. Zkontrolujte, zda používáte systém Windows 7 Professional, Enterprise nebo Ultimate. Pokud chcete zjistit, kterou edici Windows 7 používáte, klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem na Počítač a potom klikněte na Vlastnosti.
 2. Zjistěte, zda procesor vašeho počítače zvládne virtualizaci řízenou hardwarem. To ověříte tak, že stáhnete nástroj pro zjišťování virtualizace s hardwarovým řízením.

  • Pokud se zobrazí zpráva s informacemi o tom, že v počítači je nakonfigurována virtualizace s hardwarovým řízením, můžete používat aplikaci Windows Virtual PC i prostředí Windows XP Mode. Postupujte podle následujících pokynů.

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva s informacemi o tom, že v systému není k dispozici podpora virtualizace řízené hardwarem, znamená to, že procesor nepodporuje virtualizaci řízenou hardwarem. Funkci Windows XP Mode lze pak i tak využívat – po instalaci aktualizace systému Windows 7. Další informace naleznete v tématu Proč jsou mi při pokusu o použití prostředí Windows XP Mode a aplikace Windows Virtual PC zasílány informace o chybách s virtualizací řízenou hardwarem (HAV)?. Je potřeba upozornit na to, že funkce XP Mode poběží daleko lépe, pokud lze podporu virtualizace s hardwarovým řízením povolit.

  • Pokud se zobrazí chybová zpráva s informacemi o tom, že je virtualizace řízená hardwarem zakázána, znamená to, že počítač virtualizaci řízenou hardwarem podporuje, je však nutné změnit nastavení v systému BIOS (basic input/output system) počítače, aby byla virtualizace řízená hardwarem zapnuta. Způsoby zapnutí nastavení virtualizace v systému BIOS počítače se mohou lišit podle výrobce systému BIOS. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením nebo na webu výrobce.

Upozornění

 • Při změně nastavení systému BIOS postupujte opatrně. Uživatelské rozhraní systému BIOS je navrženo pro pokročilé uživatele a může dojít ke změně nastavení, které by mohlo ohrozit správné spuštění vašeho počítače. Další informace naleznete v tématu BIOS: nejčastější dotazy.

Instalace a používání prostředí Windows XP Mode

Chcete-li prostředí Windows XP Mode používat, stáhněte si a nainstalujte funkci Windows XP Mode a aplikaci Windows Virtual PC, což je program, který ve vašem počítači spouští virtuální operační systémy.

Po instalaci programu v režimu Windows XP Mode bude program dostupný k použití v prostředí Windows XP Mode i v systému Windows 7.

Pro prostředí Windows XP Mode platí stejný cyklus životnosti podpory jako pro Windows XP – rozšířená podpora skončila 8. dubna 2014. Další informace o konci podpory pro Windows XP.

Zobrazit vše

Stažení a instalace prostředí Windows XP Mode

 1. Přejděte na stránku Windows XP Mode na webu Download Center.

 2. V části Stručné shrnutí vyberte svůj jazyk.

 3. Klikněte na Pokračovat a podle pokynů na obrazovce ověřte svou kopii Windows 7.

 4. Vyberte verzi funkce Windows XP Mode, kterou chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko Nainstalovat.

  Poznámka: Verze Windows XPMode_N neobsahují Windows Media Player.

 5. Na panelu zpráv prohlížeče klikněte na Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Po dokončení instalace klikněte na Dokončit.

Stažení a instalace aplikace Windows Virtual PC

 1. Přejděte na stránku Windows Virtual PC na webu Download Center.

 2. V části Stručné shrnutí vyberte svůj jazyk.

 3. Klikněte na Pokračovat a podle pokynů na obrazovce ověřte svou kopii Windows 7.

 4. Vyberte verzi aplikace Windows Virtual PC, kterou chcete nainstalovat, a klikněte na tlačítko Nainstalovat.

  Poznámka: Verze x64 funguje v 64bitových verzích systému Windows 7. Poznámka: Verze x86 funguje v 32bitových verzích systému Windows 7. Pokud chcete zjistit, zda v počítači používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows 7, klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na možnost Počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Informace o tom, zda se jedná o 32bitovou nebo 64bitovou verzi, naleznete vedle položky Typ systému.
 5. Na panelu zpráv prohlížeče klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce.

 6. Kliknutím na tlačítko Ano nainstalujte službu Update pro systém Windows (KB958559).

 7. Pokud souhlasíte s podmínkami licenční smlouvy, klikněte na položku Přijímám.

 8. Po dokončení instalace kliknutím na tlačítko Restartovat restartujte počítač.

Nastavení prostředí Windows XP Mode na první použití

 1. Klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Tlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy, klikněte na položku Windows Virtual PC a pak klikněte na položku Windows XP Mode.
  Aplikace Windows Virtual PC a funkce Windows XP Mode v seznamu programů
  Aplikace Windows Virtual PC a funkce Windows XP Mode v seznamu programů
 2. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, klikněte na přepínač Přijímám licenční podmínky a klikněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Instalační složka a pověření přijměte výchozí umístění pro uložení souborů prostředí Windows XP Mode nebo vyberte nové umístění.

 4. Zadejte heslo, znovu je zadejte pro potvrzení a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Chraňte svůj počítač zvolte, zda chcete počítač chránit pomocí automatických aktualizací, a klikněte na tlačítko Další.

 6. Klikněte na tlačítko Spustit instalaci.

  Po dokončení instalace se prostředí Windows XP Mode otevře v samostatném okně.

Upozornění

 • Součástí prostředí Windows XP Mode není antivirový software. I když je v počítači se systémem Windows 7 již nainstalovaný antivirový software, měli byste jej nainstalovat také v prostředí Windows XP Mode, aby vám pomáhal chránit počítač před viry.

Instalace a používání programu v prostředí Windows XP Mode

 1. V systému Windows 7 klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy, klikněte na položku Windows Virtual PC a potom klikněte na položku Windows XP XP Mode.
 2. V prostředí Windows XP Mode vložte instalační disk programu do jednotky CD/DVD počítače nebo vyhledejte instalační soubor programu, otevřete jej a nainstalujte podle pokynů.

  Program instalovaný v prostředí Windows XP Mode
  Instalace programu v prostředí Windows XP Mode
 3. Klikněte na ZavřítTlačítko Zavřít v horní části okna prostředí Windows XP Mode.
 4. Ve Windows 7 klikněte na tlačítko Start, klikněte na Tlačítko Start, klikněte na Windows Virtual PC, klikněte na Windows XP Mode Applications a pak klikněte na program, který chcete spustit.

  Poznámka

  • Pokud je při pokusu o spuštění programu v prostředí Windows XP Mode ve Windows XP otevřeno okno prostředí Windows 7 Mode, budete vyzváni k ukončení virtuálního počítače. Před zavřením prostředí Windows XP Mode uložte veškerá data, která si chcete ponechat.

ID článku: MSW700017