Instalace aktualizací systému Windows v systému Windows 7

Pokud chcete, aby systém Windows instaloval důležité aktualizace, jakmile budou k dispozici, zapněte automatické aktualizace. Důležité aktualizace poskytují významné výhody, jako je lepší zabezpečení a vyšší spolehlivost. Můžete také systém Windows nastavit tak, aby automaticky instaloval doporučené aktualizace, které mohou řešit méně závažné problémy a pomoci k lepší práci s počítačem. Volitelné aktualizace se automaticky nestahují a neinstalují. Další informace o typech aktualizací, které společnost Microsoft vydává, naleznete na webu Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací a Změna způsobu, jakým systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace.

Zobrazit vše

Vyhledání aktualizací pro systém Windows

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace a potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace.

 3. Jestliže se zobrazí zpráva, která vás informuje o nově dostupných důležitých aktualizací nebo vás vyzývá k jejich kontrole, kliknutím na tuto zprávu zobrazte důležité aktualizace a vyberte ty, jež chcete instalovat.

 4. Kliknutím na důležité aktualizace v seznamu zobrazíte další informace. Zaškrtněte políčka u všech aktualizací, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Instalovat aktualizace.

  Přečtěte si a přijměte licenční podmínky a poté klikněte na tlačítko Dokončit, pokud to aktualizace vyžaduje. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

 • Jsou-li k dispozici jazykové sady, nainstalujte pouze jazyky, které používáte.

 • Před dokončením instalace některých aktualizací může být nutné restartovat počítač. Před restartováním uložte práci ve všech programech a zavřete je, aby nedošlo ke ztrátě dat.

Instalace ovladačů a dalších volitelných aktualizací

Chcete-li nainstalovat volitelné aktualizace, je potřeba projít seznam aktualizací, které systém Windows vyhledal pro váš počítač, a požadované aktualizace z něj vybrat. Volitelné aktualizace nejsou instalovány automaticky.

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace a potom chvíli počkejte, než systém Windows vyhledá nejnovější aktualizace.

 3. Jestliže se zobrazí zpráva, která vás informuje o nově dostupných volitelných aktualizacích nebo vás vyzývá k jejich kontrole, kliknutím na tuto zprávu zobrazte volitelné aktualizace a vyberte ty, jež chcete instalovat.

 4. Kliknutím na volitelné aktualizace v seznamu zobrazíte další informace o jednotlivých aktualizacích. Zaškrtněte políčka u všech volitelných aktualizací, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko Instalovat aktualizace.

  Přečtěte si a přijměte licenční podmínky a poté klikněte na tlačítko Dokončit, pokud to aktualizace vyžaduje. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Další informace o instalaci aktualizací systému Microsoft Office naleznete v tématu Aktualizace sady Microsoft Office.

Jak se mohu dozvědět, které aktualizace byly nainstalovány?

Služba Windows Update uchovává historii aktualizací, abyste mohli zkontrolovat, které aktualizace jste nainstalovali a kdy se tak stalo. Další informace naleznete v části Kontrola nainstalovaných aktualizací systému Windows.

Co dělat, když se něco nedaří

Aktualizace počítače prostřednictvím služby automatických aktualizací nebo ruční kontrolou aktualizací je nejvhodnější způsob získávání aktualizací. V některých situacích však mohou problémy s počítačem, softwarem zabezpečení nebo připojením zabránit vyhledání nebo instalaci aktualizací. Nastane-li taková situace, můžete vyzkoušet několik akcí:

 • Jsou-li zapnuté automatické aktualizace, ale u některých aktualizací došlo k selhání, zkuste vyhledat aktualizace ručně. Tato operace může někdy problém vyřešit.

 • Zkontrolujte, zda se v počítači nevyskytují viry a škodlivý software. Před spuštěním služby Windows spusťte antivirový a antispywarový program.

 • Zavřete všechny programy a restartujte počítač. Je možné, že službě Windows Update brání v práci jiný program.

 • Zkontrolujte připojení k Internetu. Než spustíte službu Windows Update, ujistěte se, zda máte přístup k jiným webům. Problémy s připojením mohou vést k chybám, které někdy působí, jako by byly vyvolány jinými příčinami.

 • Pokud víte, kterou aktualizaci potřebujete, například určitou aktualizaci Service Pack nebo aktualizaci zabezpečení, můžete hledat na webu společnosti Microsoft. Pro většinu aktualizací je k dispozici článek ve znalostní bázi (KB) s popisem aktualizace a také pokyny pro ruční stažení a instalaci.

 • Pokud se budou chyby opakovat, použijte automatického poradce při potížích na webu Pomoc a podpora společnosti Microsoft nebo si vyžádejte pomoc na webu Microsoft Answers.