Změna prezentace na pozadí plochy

Do aktuální prezentace na pozadí plochy můžete přidat nové obrázky, odebrat z ní obrázky, změnit nastavení nebo prezentaci zcela vypnout. Informace o vytvoření prezentace naleznete v tématu Vytvoření prezentace na pozadí plochy.

Následující video uvádí, jak změnit prezentaci na pozadí (1:42).

Postup přidání obrázku do aktuální prezentace

Ověřte, že všechny obrázky, které chcete přidat, jsou uloženy ve stejné složce jako aktuální obrázky prezentace.

 1. Otevřete ovládací panel Pozadí plochy takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.

 2. Pokud se nezobrazí vaše obrázky prezentace, kliknutím do seznamu Umístění obrázku zobrazte další kategorie nebo klikněte na tlačítko Procházet a pak vyhledejte v počítači složku, ve které jsou obrázky uloženy.

  Obrázek seznamu Umístění obrázku
  Vyhledávání obrázků v jiném umístění v počítači
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přejděte na jednotlivé obrázky, které chcete do prezentace přidat, zaškrtněte u nich políčka a klikněte na tlačítko Uložit změny.

   Poznámka:

   • Pokud použijete tlačítko Procházet a přejdete do složky v počítači s požadovanými obrázky, které chcete přidat, vyberou se automaticky všechny obrázky uložené v dané složce. Pokud do prezentace nechcete zahrnout všechny obrázky, klikněte na tlačítko Zrušit výběr, zaškrtněte jednotlivé obrázky, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko Uložit změny.

   Obrázek obsahující jeden nevybraný obrázek ve skupině vybraných obrázků
   Přejděte na obrázek a pak u něj zaškrtněte políčko. Tím obrázek přidáte do prezentace.
  • Stiskněte a podržte klávesu CTRL, klikněte na každý obrázek, který chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko Uložit změny. V prezentaci se zobrazí pouze vybrané obrázky.

  Poznámka:

  • Pokud jsou vybrány všechny obrázky ve složce, všechny nově přidané obrázky se automaticky zahrnou i do prezentace.

Postup odebrání obrázků z prezentace

 1. Otevřete ovládací panel Pozadí plochy takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.

  Pokud jsou obrázky aktuální prezentace v jiném umístění, klikněte na správné umístění v seznamu Umístění obrázku nebo kliknutím na tlačítko Procházet vyhledejte složku, v níž jsou umístěny obrázky prezentace.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejděte na jednotlivé obrázky, které chcete z prezentace odebrat, zrušte zaškrtnutí políček u těchto obrázků a klikněte na tlačítko Uložit změny.

  • Stiskněte a podržte klávesu CTRL, klikněte na každý obrázek, který chcete odebrat, a pak klikněte na tlačítko Uložit změny. V prezentaci se zobrazí pouze vybrané obrázky.

  Poznámky

  • Nerušte zaškrtnutí u obrázků, které chcete v prezentaci zachovat.

  • Ověřte, že jsou zaškrtnuty alespoň dva obrázky. Pokud ponecháte vybraný pouze jeden obrázek, prezentace bude ukončena a vybraný obrázek se stane pozadím plochy.

Přechod na další obrázek v prezentaci

V prezentaci na pozadí plochy lze přejít na další obrázek, aniž byste museli upravovat nastavení prezentace.

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu a pak klikněte na příkaz Další pozadí plochy.

Změna nastavení prezentace

Pro vaši prezentaci můžete upravit umístění obrázku, časový interval před zobrazením dalšího obrázku nebo nastavit náhodné zobrazování.

 1. Otevřete ovládací panel Pozadí plochy takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.

  Pokud jsou obrázky aktuální prezentace v jiném umístění, klikněte na správné umístění v seznamu Umístění obrázku nebo kliknutím na tlačítko Procházet vyhledejte složku, v níž jsou umístěny obrázky prezentace.

 2. Proveďte jednu či více následujících akcí:

  • V seznamu Pozice obrázku klikněte na možnost oříznutí obrázku podle obrazovky, přizpůsobení obrázku podle obrazovky, roztažení obrázku přes celou obrazovku, uspořádání obrázku do dlaždicového vzoru nebo umístění obrázku na střed obrazovky.

  • V seznamu Změnit obrázek v intervalu vyberte, jak často bude prezentace přecházet na další obrázky.

  • Chcete-li, aby se obrázky zobrazovaly v náhodném pořadí, zaškrtněte políčko Náhodně.

 3. Kliknutím na tlačítko Uložit změny uložte provedené nastavení.

Přehrajte prezentaci při napájení notebooku z baterie

Z důvodu zajištění delší životnosti baterie je při napájení notebooku z baterie ve výchozím nastavení pozastavena prezentace na pozadí plochy. Chcete-li, aby se prezentace přehrála, když není notebook připojený ke zdroji napájení, změňte nastavení schématu napájení.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

 2. Klikněte na položku Změnit nastavení schématu vedle aktivního schématu napájení.

 3. Na stránce Změňte nastavení pro schéma klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení napájení.

 4. Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Nastavení pozadí plochy a potom položku Prezentace. Klikněte na položku Baterie, klikněte na šipku, klikněte na možnost K dispozici a pak klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

 • Pokud se při napájení notebooku z baterie přehrává prezentace, může se zkrátit životnost baterie.

Postup vypnutí prezentace

 1. Otevřete ovládací panel Pozadí plochy takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text pozadí plochy a poté klikněte na položku Změnit pozadí plochy.

 2. Klikněte na jeden obrázek nebo na barvu, které chcete nastavit na pozadí plochy, a pak klikněte na tlačítko Uložit změny.