Usnadnění soustředění na úlohy

Je možné omezit množství informací na obrazovce tak, aby se usnadnilo čtení, a pomocí nastavení klávesnice lze usnadnit psaní.

Tato nastavení můžete změnit na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu na stránce Usnadnit soustředění na úkoly čtení a psaní.

 1. Otevřete stránku Usnadnit soustředění na úkoly čtení a psaní takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Usnadnění přístupu, na položku Centrum usnadnění přístupu a na odkaz Usnadnit soustředění na úkoly čtení a psaní.

 2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

  • Zapnout program Předčítání Tato možnost nastaví spuštění programu Předčítání při vašem přihlášení k systému Windows. Program Předčítání nahlas čte text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), ke kterým dojde, když používáte počítač. Další informace o použití programu Narrator získáte v tématu Poslech hlasitého čtení textu programem Předčítání.

  • Odebrat snímky pozadí Tato možnost vypne všechny nedůležité, překrývající se snímky obsahu a pozadí, což zvýší zřetelnost a přehlednost obrazovky.

  • Zapnout funkci Jedním prstemTato možnost nastaví spuštění funkce Jedním prstem při vašem přihlášení k systému Windows. Když zapnete funkci Jedním prstem a upravíte nastavení, je možné místo stisknutí tří kláves současně (například v případě přihlášení k systému Windows, kdy je třeba stisknout současně klávesy CTRL, ALT a DELETE) použít jednu klávesu. Tímto způsobem můžete stisknout modifikační klávesu a ta zůstane aktivní až do okamžiku stisknutí jiné klávesy.

  • Zapnout funkci Ozvučení klávesTato možnost nastaví spuštění funkce Ozvučení kláves při vašem přihlášení k systému Windows. Ozvučení kláves vás upozorní pokaždé, když stisknete klávesy CAPS LOCK, NUM LOCK nebo SCROLL LOCK. Tato upozornění pomáhají chránit před neúmyslným stisknutím klávesy.

  • Zapnout funkci Filtrování klávesTato možnost nastaví spuštění funkce Filtrování kláves při vašem přihlášení k systému Windows. V systému Windows lze nastavit ignorování úhozů, které jdou příliš rychle za sebou, nebo úhozů kláves, které jsou drženy několik sekund (obvykle omylem).

  • Vypnout všechny nadbytečné animaceTato možnost vypne animační efekty, například efekty postupného blednutí, při zavírání oken nebo jiných prvků.

  • Zvolte, jak dlouho mají dialogová okna oznámení systému Windows zůstat otevřená. Pomocí této možnosti můžete vybrat, jak dlouho se budou oznámení zobrazovat na obrazovce, než budou zavřena.

  • Zabránit automatickému uspořádávání oken při přesunutí na okraj obrazovky. Tato volba zabrání automatickým změnám velikosti oken a jejich ukotvení po stranách obrazovky při přesunutí.