Správa dokumentů

Knihovna Dokumenty vám nabízí snadný způsob, jak si udržet přehled o dokumentech v počítači. Ve výchozím nastavení se v knihovně Dokumenty zobrazují všechny dokumenty umístěné ve složce Dokumenty, ale do knihovny Dokumenty můžete zahrnout i další složky. Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

Zobrazit vše

Otevření knihovny Dokumenty

  • Otevřete knihovnu Dokumenty takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Dokumenty.

Zobrazení náhledu a otevření souboru v knihovně Dokumenty

Akce Postup
Akce

Zobrazení náhledu dokumentu bez spuštění programu, v němž byl vytvořen

Postup
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Podokno náhleduObrázek tlačítka Podokno náhledu a potom klikněte na dokument.

U některých typů souborů bude nutné nejprve nainstalovat další software.

Akce

Otevření dokumentu ve výchozím programu pro daný typ souborů

Postup

Dvakrát na dokument klikněte.

Akce

Otevření dokumentu v jiném programu

Postup

Klikněte na dokument pravým tlačítkem myši, přejděte na položku Otevřít v programu a potom klikněte na program, který chcete použít.

Uspořádání souborů v knihovně Dokumenty

Zamýšlená akce Postup
Zamýšlená akce

Uspořádání dokumentů podle složky, autora, značek nebo jiných vlastností

Postup

V podokně knihovny (nad seznamem souborů) klikněte na požadovanou položku v seznamu Uspořádat podle.

Zamýšlená akce
Obnovení výchozího pořadí souborů po změně zobrazení v nabídce ZobrazeníObrázek tlačítka Zobrazení
Postup

V seznamu Uspořádat podle klikněte na možnost Vymazat změny.

Hledání v knihovně Dokumenty

Zamýšlená akce Postup
Zamýšlená akce

Nalezení dokumentu podle názvu souboru nebo vlastnosti

Postup

Do vyhledávacího pole zadejte název souboru nebo vlastnosti. Můžete zadat celý název nebo jenom několik prvních písmen.

Informace o přidání vlastností k souboru naleznete v tématu Změna vlastností souboru.

Zamýšlená akce

Nalezení dokumentu podle autora

Postup

Klikněte na vyhledávací pole, na možnost Autoři a potom na jméno autora. Zobrazí se všechny dokumenty vytvořené daným autorem.

Zamýšlená akce

Návrat do knihovny Dokumenty po operaci hledání

Postup
Chcete-li přejít ze seznamu výsledků zpět do knihovny Dokumenty, klikněte na tlačítko ZpětObrázek tlačítka Zpět.
Zamýšlená akce

Nalezení dokumentu podle přípony názvu souboru

Postup

Klikněte na vyhledávací pole, klikněte na možnost Typ a poté klikněte na typ souborů dokumentů.

Zamýšlená akce

Nalezení dokumentů, které byly změněny k určitému datu nebo v určitém rozsahu dat

Postup

Klikněte na vyhledávací pole, klikněte na možnost Datum změny a poté klikněte na datum nebo rozsah dat.

Zamýšlená akce

Nalezení dokumentů, které byly vytvořeny k určitému datu nebo v určitém rozsahu dat

Postup

Do vyhledávacího pole zadejte Datum vytvoření: a potom klikněte na datum nebo na rozsah dat.

Zahrnutí složky do knihovny Dokumenty

Výběr položek, které se zobrazují v knihovně Dokumenty, můžete změnit zahrnutím jiných složek. To může být užitečné, pokud některé dokumenty uchováváte jinde než ve složkách Dokumenty a Veřejné dokumenty.

  1. Otevřete knihovnu Dokumenty takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Dokumenty.

  2. V podokně knihovny (nad seznamem souborů) klikněte vedle položky Obsahuje na tlačítko Umístění.

  3. V dialogovém okně Umístění knihovny Dokumenty klikněte na tlačítko Přidat.

  4. Klikněte na složku nebo jednotku obsahující dokumenty, na možnost Zahrnout složku a na tlačítko OK.