Správa obrázků

Chcete-li jednoduše najít a zobrazit obrázky v počítači, používejte knihovnu Obrázky. Ve výchozím nastavení jsou v knihovně Obrázky zobrazeny všechny obrázky umístěné ve složce Obrázky, do knihovny Obrázky však lze přidat další složky. Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

Zobrazit vše

Postup otevření knihovny Obrázky

  • Otevřete knihovnu Obrázky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Obrázky.

Postup při procházení knihovny Obrázky a zobrazení obrázků

Akce Postup
Akce

Zobrazení většího náhledu miniatury obrázku

Postup
Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Podokno náhleduObrázek tlačítka Podokno náhledu a poté klikněte na požadovaný obrázek.
Akce

Zobrazení většího náhledu obrázku

Postup

Klikněte na požadovaný obrázek, dále na šipku vedle tlačítka Náhled na panelu nástrojů a poté klikněte na položku Prohlížeč fotografií systému Windows.

Postup při uspořádání souborů v knihovně Obrázky

Akce Postup
Akce

Uspořádání obrázků podle složky, měsíce, dne, hodnocení, značky nebo jiné vlastnosti

Postup

V podokně knihovny (nad seznamem souborů) klikněte na položku v seznamu Uspořádat podle.

Akce
Obnovení výchozího stavu uspořádání souborů po změně zobrazení v nabídce ZobrazeníObrázek tlačítka Zobrazení
Postup

V seznamu Uspořádat podle klikněte na položku Vymazat změny.

Postup vyhledání knihovny Obrázky

Akce Postup
Akce

Nalezení obrázku podle názvu souboru nebo značky

Postup

Ve vyhledávacím poli zadejte název souboru nebo značky. Můžete zadat celý název nebo jenom několik prvních písmen.

Další informace o přidávání značek k obrázkům naleznete v tématu Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání.

Obrázek pole hledání
Pole Hledat
Akce

Nalezení obrázku podle značky

Postup

V navigačním podokně v části Knihovny klikněte na položku Obrázky, klikněte na vyhledávací pole, klikněte na položku Značky a potom kliknutím na některou značku zobrazte všechny obrázky, které tuto značku používají.

Obrázek značek v poli hledání
Značky ve vyhledávacím poli
Akce

Návrat zpět do knihovny Obrázky po dokončení hledání

Postup
Po dokončení hledání obrázků kliknutím na tlačítko ZpětObrázek tlačítka Zpět přejděte od výsledků hledání zpět ke knihovně Obrázky.
Akce

Nalezení obrázku s použitím více značek

Postup

Ve vyhledávacím poli klikněte na položku Značky, klikněte na značku, zadejte operátor AND a potom zadejte druhou značku, abyste zobrazili všechny obrázky používající obě tyto značky.

Chcete-li například vyhledat obrázky označené značkami "krokus" a "hory," zadejte do vyhledávacího pole následující položku: Značky: krokus AND hory.

Chcete-li vyhledat obrázky označené jednou nebo druhou značkou, můžete použít operátor OR. Chcete-li například vyhledat obrázky označené značkou "krokus" nebo značkou "hory," zadejte do vyhledávacího pole následující položku: Značky: krokus OR hory.

Akce

Nalezení obrázku podle přípony souboru

Postup

Ve vyhledávacím poli klikněte na položku Typ a potom klikněte na typ souboru obrázku, který chcete najít.

Akce

Nalezení obrázku podle roku, měsíce, rozsahu dat nebo data fotografování

Postup

Ve vyhledávacím poli klikněte na položku Datum pořízení a potom klikněte na jedno z kritérií uvedených v poli. Chcete-li například vyhledat všechny obrázky, které jste pořídili letos, klikněte na volbu Na začátku roku.

Chcete-li vyhledat obrázky pořízené v určitém měsíci, vyhledejte daný měsíc v kalendáři a klikněte na něj.

Akce

Vyhledání obrázků pořízených v určitých datech

Postup

Ve vyhledávacím poli klikněte na položku Datum pořízení, zadejte první datum, zadejte operátor OR a zadejte druhé datum. Chcete-li například vyhledat obrázky pořízené 18. května 2008 NEBO 20. května 2008, zadejte do vyhledávacího pole následující volbu: Datum pořízení: 18.5.2008 OR 20.5.2008.

Akce

Nalezení obrázku podle hodnocení

Postup

Ve vyhledávacím poli zadejte položku Ohodnocení: a kliknutím na požadovanou sadu hvězdiček zobrazte všechny obrázky, které byly označeny pomocí tohoto ohodnocení.

Postup při zařazení složky do knihovny Obrázky

Položky zobrazené v knihovně Obrázky můžete změnit zařazením požadovaných složek. To je užitečné v situacích, kdy ukládáte obrázky do jiného umístění, než je složka Obrázky nebo Veřejné obrázky.

  1. Otevřete knihovnu Obrázky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Obrázky.

  2. V podokně knihovny (nad seznamem souborů) klikněte vedle položky Obsahuje na tlačítko Umístění.

  3. V dialogovém okně Umístění knihovny Obrázky klikněte na tlačítko Přidat.

  4. Přejděte do složky nebo na jednotku obsahující obrázky, klikněte na volbu Zahrnout složku a poté klikněte na volbu OK.