Minimalizace oken na ploše pomocí funkce Zatřesení

Funkce Shake (Zatřesení) prostředí Aero umožňuje rychle minimalizovat všechna otevřená okna s výjimkou okna, se kterým „zatřesete“. Ušetříte tak čas, protože se můžete zaměřit na jedno okno a nemusíte jednotlivě minimalizovat ostatní otevřená okna. Opětovným zatřesením otevřeného okna obnovíte ostatní okna do původní velikosti.

Následující video uvádí, jak minimalizovat okna na ploše pomocí funkce Shake (0:59).

Poznámka

  • Na některá okna, jako jsou například otevřená dialogová okna, minimalizace zatřesením neúčinkuje.

Postup minimalizace oken zatřesením

  • V okně, které chcete nechat otevřené, rychle přetáhněte záhlaví (nebo jím zatřeste) dozadu a dopředu.

    Chcete-li minimalizovaná okna obnovit, znovu zatřeste otevřeným oknem.

Tip

  • Chcete-li minimalizovat všechna okna s výjimkou okna, které je aktuálně aktivní, stiskněte klávesu s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + HOME. Všechna okna obnovíte opětovným stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows + HOME.