Zobrazení otevřeného okna na ploše v náhledu prostředí Aero

Když na ploše otevřete několik oken, může být v některých případech složité zobrazit samostatná okna a pak mezi nimi přepínat.

Pomocí Náhledu Aero se můžete rychle podívat na ostatní otevřená okna, aniž byste museli klikat mimo okno, v němž právě pracujete. V náhledu můžete snadno zjistit obsah otevřených oken a přepnout do požadovaného okna.

Následující video uvádí, jak zobrazit náhled otevřeného okna na ploše pomocí funkce Náhled (1:09).

Postup náhledu otevřených souborů

  1. Umístěte ukazatel myši na tlačítko programu na hlavním panelu, který obsahuje otevřené soubory.

  2. Přesuňte ukazatel myši na miniaturu. Všechna ostatní otevřená okna dočasně zešednou tak, aby vyniklo vybrané okno.

    Chcete-li v náhledu zobrazit jiné okno, přesuňte ukazatel myši na jinou miniaturu.

    Chcete-li obnovit zobrazení plochy, umístěte ukazatel mimo miniatury.

Tip

  • Chcete-li otevřít okno, jehož náhled prohlížíte, klikněte na miniaturu.

Další informace o náhledu a ostatních funkcích plochy systému Windows 7 získáte v tématu Co je prostředí Aero?.