Ochrana osobních údajů a zabezpečení při práci s datovými proudy médií: nejčastější dotazy

Pokud používáte privátní síť, můžete pomocí aplikace Windows Media Player vysílat datové proudy s obsahem knihovny přehrávače do dalších počítačů a zařízení ve vaší domácnosti. V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy k zabezpečení a ochraně osobních údajů v souvislosti s vysíláním datových proudů médií v síti.

Zobrazit vše

Bude mít po zapnutí datových proudů médií kdokoliv v mé domácnosti přístup k obsahu mé knihovny aplikace Player?

Záleží jen na vás. Svým nastavením práce s datovými proudy určíte, jaký obsah budete z knihovny přehrávače v datových proudech vysílat a která zařízení jej budou moci přijímat. Prvním zapnutím datových proudů umožníte automatické vysílání libovolného souboru z knihovny přehrávače do libovolného mediálního zařízení nebo počítače nalezeného v síti. Po úpravě nastavení však můžete vysílaný obsah filtrovat a bránit jednotlivým zařízením a počítačům v síti v příjmu datových proudů. Další informace o volbě nastavení datových proudů naleznete v kapitole Změna nastavení pro multimediální datové proudy v programu Windows Media Player

Pokud zapnu datové proudy, mohou ostatní lidé v domácnosti měnit obsah mé knihovny přehrávače?

Ne. Funkce datových proudů umožňuje ostatním uživatelům pouze přehrávat položky z vaší knihovny přehrávače v jejich počítačích a zařízeních. Nemají možnost položky přidávat, odebírat ani upravovat.

Pokud zapnu datové proudy médií, budou mít ostatní lidé z mé domácnosti přístup k položkám v mém počítači, které nejsou uloženy v knihovně přehrávače, například k mým dokumentům?

Ne. Funkce datových proudů vysílá pouze položky z knihovny přehrávače. Jiné položky než soubory médií využívané přehrávačem nelze v datových proudech vysílat.

Když zapnu sdílení, budou mít přístup do mé knihovny přehrávače i lidé mimo mou domácnost?

To záleží na zabezpečení vaší domácí sítě. Bez ohledu na to, zda datové proudy zapnete, měli byste dbát na zabezpečení domácí sítě před narušiteli. Například:

  • Pokud pro připojení k síti Internet používáte kabelový modem nebo modem DSL, zvažte instalaci směrovače, který oddělí vaši část sítě od sítě vašich sousedů.

  • Pokud doma používáte bezdrátovou síť, měli byste používat bezpečnou ověřovací službu, jako například Wired Equivalent Privacy (WEP) nebo chráněný přístup Wi-Fi Protected Access (WPA).

Proč není vhodné vysílat datové proudy médií ve veřejné síti?

V zájmu vlastní bezpečnosti byste vysílání datových proudů médií neměli používat, jste-li připojeni k veřejné síti (například k bezdrátové síti na letišti, v kavárně nebo knihovně).

Použitím datových proudů ve veřejné síti riskujete, že svá média zpřístupníte všem ostatním uživatelům dané veřejné sítě. Zároveň existuje nebezpečí, že tím zvýšíte zranitelnost počítače vůči neautorizovanému přístupu jiných uživatelů sítě.