Přehrát do

Podívejte se na funkci Přehrát na zařízení v akci.

Funkce Přehrát, která je novinkou v systému Windows 7, usnadňuje přehrávání hudby a videa v jiných síťových počítačích, televizi nebo stereu po celém domě. Stačí kliknout na skladby, které si chcete užít, nebo je přidat do seznamu skladeb programu Windows Media Player 12 a kliknout na funkci Přehrát na – a je z vás DJ.

Funkce Play To funguje i v jiných počítačích se systémem Windows 7 a zařízeních označených logem „Kompatibilní s Windows 7“. Chcete-li takový najít, navštivte web Centrum kompatibility se systémem Windows 7.