Brána Windows Firewall

Brána firewall se podobá zamčeným vchodovým dveřím do vašeho domu – pomáhá zabránit vniknutí nezvaných hostů (v tomto případě hackerů a škodlivého softwaru). Brána Windows Firewall je v systému Windows 7 ve výchozím nastavení zapnutá, takže ji není nutné nastavovat. Je také flexibilnější a snáze se používá.

Nyní máte možnost vyladit ochranu a oznámení pro každý ze síťových profilů – domácí, pracovní a veřejný. Pokud jste připojeni k veřejné síti, například v knihovně nebo kavárně, můžete zablokovat všechna příchozí připojení. Doma nebo v práci by takové nastavení mohlo být zbytečně omezující. Bez ohledu na to, jakou úroveň ochrany v profilech zvolíte, můžete mezi nimi snadno přepínat.

Obrázek brány Windows Firewall
Brána Windows Firewall umožňuje přizpůsobit ochranu pro různá síťová prostředí.