Obnovení ztracených či odstraněných souborů

Pokud se vám nepodaří v počítači najít některý soubor nebo pokud jej nedopatřením změníte či odstraníte, můžete jej obnovit ze zálohy (používáte-li nástroj pro zálohování systému Windows) nebo se můžete pokusit o jeho obnovu z některé předchozí verze. Jako předchozí verze se označují kopie souborů a složek, které systém Windows ukládá automaticky jako součást bodu obnovy. Předchozí verze se někdy označují také jako stínové kopie.

Zobrazit vše

Obnovení souborů ze zálohy

Chcete-li obnovit některý soubor ze zálohy, zajistěte dostupnost média nebo jednotky, na které byla záloha umístěna, a poté postupujte následovně:

Následující video uvádí, jak obnovit soubory ze zálohy (1:08)

Obnovení souborů ze zálohy

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Klikněte na možnost Obnovit soubory a poté postupujte podle pokynů průvodce.

Obnovení souborů z předchozích verzí

Můžete obnovit soubory, které byly odstraněny, nebo můžete také obnovit předchozí stav některého souboru či složky.

Následující video uvádí, jak obnovit odstraněný soubor nebo složku (1:04)

Postup při obnovení souboru nebo složky

 1. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 2. Přejděte do složky, která obsahovala požadovaný soubor nebo složku, klikněte na tuto položku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na položku Obnovit předchozí verze. Pokud se daná složka nacházela na nejvyšší úrovni jednotky (například v kořenovém adresáři C:\), klikněte pravým tlačítkem myši na tuto jednotku a poté klikněte na položku Obnovit předchozí verze.

  Zobrazí se seznam dostupných předchozích verzí souboru nebo složky. V seznamu budou uvedeny soubory uložené v záloze (používáte-li k zálohování nástroj pro zálohování systému Windows) a také body obnovení, pokud jsou oba typy dostupné.

  Poznámka

  • Chcete-li obnovit předchozí verzi některého souboru nebo složky obsažené v knihovně, klikněte pravým tlačítkem myši na daný soubor nebo složku v umístění, ve kterém byly umístěny, nikoli v knihovně. Chcete-li například obnovit předchozí verzi obrázku, který se nachází v knihovně Obrázky, avšak je uložen ve složce Obrázky, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Obrázky a poté klikněte na položku Obnovit předchozí verze. Další informace o knihovnách naleznete v tématu Zahrnutí složek do knihovny.

  Obrázek karty Předchozí verze
  Karta Předchozí verze s několika předchozími verzemi souborů
 3. Dvakrát klikněte na předchozí verzi složky obsahující soubor nebo složku, kterou chcete obnovit. (Pokud byl například soubor odstraněn dnes, vyberte si verzi složky ze včerejšího dne, která by měla soubor obsahovat.)

 4. Přetáhněte soubor nebo složku, které chcete obnovit, do jiného umístění, například na plochu či do jiné složky.

  Verze souboru či složky je uložena do vybraného umístění.

Tip

 • Pokud si nepamatujete přesný název souboru či složky nebo jejich umístění, můžete je vyhledat zadáním části názvu do pole Hledat v knihovně Dokumenty.

Následující video uvádí, jak obnovit soubor nebo složku do předchozího stavu (0:54)

Obnovení souboru nebo složky do předchozího stavu

 1. Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo složku a pak klikněte na příkaz Obnovit předchozí verze.

  Zobrazí se seznam dostupných předchozích verzí souboru nebo složky. V seznamu budou uvedeny soubory uložené v záloze (používáte-li k zálohování nástroj pro zálohování systému Windows) a také body obnovení, pokud jsou oba typy dostupné.

  Obrázek karty Předchozí verze
  Karta Předchozí verze s několika předchozími verzemi souborů
 2. Před obnovením předchozí verze souboru nebo složky vyberte požadovanou předchozí verzi a poté ji kliknutím na položku Otevřít zobrazte a zkontrolujte, zda se skutečně jedná o požadovanou verzi.

  Poznámka:

  • Předchozí verze souborů vytvořených pomocí nástroje pro zálohování systému Windows nelze otevřít ani zkopírovat, lze je však obnovit.

 3. Chcete-li obnovit některou předchozí verzi, vyberte ji a poté klikněte na tlačítko Obnovit.

  Upozornění

  • Soubor nebo složka nahradí aktuální verzi v počítači a tuto operaci již nelze vrátit.

  Poznámka:

  • Pokud tlačítko Obnovit není dostupné, nelze předchozí verzi souboru nebo složky obnovit v původním umístění. Můžete ji však otevřít nebo uložit do jiného umístění.