Uložení hledání

Jestliže pravidelně hledáte určitou skupinu souborů, může pro vás být výhodné takové hledání uložit. Až budete chtít příště použít uložené hledání, nemusíte znovu zadávat jednotlivé položky nastavení. Stačí pouze otevřít uložené hledání a ihned uvidíte nejaktuálnější soubory, které odpovídají původnímu hledání.

Následující video uvádí, jak uložit vyhledávání (0:48)

Uložení hledání

  1. Otevřete okno Hledat takto: Stiskněte klávesu s logem WindowsObrázek klávesy s logem Windows a současně klávesu F.

  2. Proveďte hledání. (Informace o postupu naleznete v části Nalezení souboru či složky.)

  3. Po dokončení hledání klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Uložit hledání.

  4. Do pole Název souboru zadejte název hledání a pak klikněte na tlačítko Uložit.

    Do části Oblíbené položky v navigačním podokně bude přidán zástupce uloženého hledání. Samotné hledání bude uloženo do složky Hledání (umístěné ve vaší osobní složce v okně Počítač).