Hledání v systému Windows: nejčastější dotazy

V tomto tématu najdete odpovědi na některé z běžných dotazů souvisejících s hledáním souborů, složek a programů.

Můžete také zkusit spustit poradce při potížích k diagnostice a opravě běžných potíží s vyhledáváním a indexováním.

Spuštění poradce při potížích s vyhledáváním a indexování

 1. Klikněte na toto tlačítko:

  Obrázek tlačítka Opravit

  Opravit tento problém

 2. Klikněte na tlačítko Spustit a postupujte podle pokynů průvodce.

Zobrazit vše

Jak postupovat při hledání?

Při hledání lze postupovat několika způsoby. Jedním z možných způsobů je zadání textu do vyhledávacího pole na horním okraji kteréhokoli otevřeného okna nebo v nabídce Start. Hledání bude zahájeno automaticky, jakmile začnete psát.

Můžete také použít složku Hledání:

 • Otevřete okno Hledat takto: Stiskněte klávesu s logem WindowsObrázek klávesy s logem Windows a současně klávesu F.

Další informace o vyhledávání naleznete v tématu Nalezení souboru či složky.

Jak lze hledání rozšířit?

Jestliže se vám soubor nedaří najít, můžete hledání rozšířit tak, aby zahrnovalo různá umístění. Hledáte-li například soubor v knihovně Dokumenty, ale nevíte jistě, kde je hledaný soubor uložen, můžete hledat ve všech knihovnách nebo v celém počítači. Postup je následující:

 1. Klikněte na tlačítko Start Obrázek tlačítka Start a poté na položku Dokumenty.
 2. Začněte psát do vyhledávacího pole nahoře v otevřeném okně.

 3. Posuňte zobrazený seznam výsledků hledání na konec. V části Hledat znovu zde proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li hledat ve všech knihovnách, klikněte na položku Knihovny.

  • Chcete-li hledat v celém počítači, klikněte na položku Počítač. (Tímto způsobem lze prohledávat i neindexované soubory, například systémové nebo programové, počítejte však s tím, že hledání bude pomalejší.)

  • Chcete-li prohledat konkrétní umístění, klikněte na možnost Vlastní.

  • Chcete-li hledat online pomocí výchozího webového prohlížeče a výchozího poskytovatele hledání, klikněte na možnost Internet.

Co je vyhledávací index a jak jej lze změnit?

Systém Windows používá index k velmi rychlému vyhledávání nejběžnějších typů souborů v počítači. Namísto hledání souboru s určitým názvem nebo vlastností na celém pevném disku systém Windows projde pouze index.

Pokud hledáte v umístěních, která nejsou indexována, může být hledání pomalé, protože systém Windows musí prozkoumat každý soubor v těchto umístěních. Pokud chcete budoucí hledání urychlit, můžete tato umístění přidat do indexu. Další informace naleznete v části Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

Pokud chcete zobrazit seznam všech indexovaných umístění nebo přidat do indexu nová umístění, otevřete dialogové okno Možnosti indexování.

 • Otevřete ovládací panel Možnosti indexování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text možnosti indexování a potom klikněte na položku Možnosti indexování.

  Indexovaná umístění jsou uvedena v seznamu Indexovat tato umístění.

Poznámky

 • Zahrnete-li složku do knihovny, bude automaticky přidána do indexu. Další informace naleznete v části Zahrnutí složek do knihovny.

 • Z důvodu ochrany osobních údajů se do indexu přidávají pouze vaše vlastní soubory, takže ve výchozím nastavení nebude systém Windows prohledávat soubory, které patří jiným uživatelům počítače.

Co znamená zpráva s upozorněním, že hledání může být pomalé?

Tato zpráva se zobrazuje v případě, že umístění, které prohledáváte, není indexované. Za normálních okolností obdržíte výsledky hledání rychle, protože do hledání jsou zahrnuta pouze indexovaná umístění v počítači. Změníte-li prohledávaná umístění nebo otevřete složku, která není obsažena v indexu, a začnete hledat v ní, bude hledání trvat déle. V neindexovaném umístění lze soubory vyhledat pouze podle názvu souboru, zatímco v indexovaném umístění lze hledat i podle obsahu a nejrůznějších dalších vlastností souboru. Setkáváte-li se s touto zprávou při prohledávání určitého umístění v počítači často, měli byste toto umístění přidat do indexu. Další informace naleznete v části Zlepšení vyhledávání v systému Windows pomocí indexu: nejčastější dotazy.

Co znamená zpráva s upozorněním, že výsledky hledání mohou být neúplné?

Tato zpráva se zobrazí v případě, že stále probíhá indexování souborů. Aby bylo hledání rychlé a přesné, systém Windows shromažďuje informace o souborech uložených v počítači. Tyto informace jsou uloženy v indexu. V systému Windows je potřeba index pravidelně aktualizovat. Pokud provedete hledání ve chvíli, kdy probíhá aktualizace indexu, výsledky mohou být neaktuální.

Co znamená zpráva, že určité umístění nelze prohledat nebo že v něm není žádné médium?

Při prohledávání jednoho nebo více zadaných umístění se vyskytly potíže. Obvykle k tomu dochází, vyberete-li síťové umístění nebo zařízení, které v dané chvíli není připojeno k počítači. Také je možné, že jste zvolili zařízení pro vyměnitelná média, ve kterém není žádné médium (například paměťová karta nebo disk CD). Zkontrolujte umístění a pak hledání zopakujte.