Odeslání obrázků e-mailem

Chcete-li sdílet své oblíbené digitální fotografie s jinými uživateli, můžete je odeslat v příloze e‑mailové zprávy. Zkontrolujte, zda se požadované obrázky nacházejí v počítači, a poté postupujte následovně.

 1. Otevřete knihovnu Obrázky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Obrázky.

 2. Otevřete složku obsahující obrázek, který chcete odeslat e-mailem, a klikněte na požadovaný obrázek.

  Chcete-li vybrat více obrázků, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na požadované obrázky.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na položku E-mail.

  Tento příkaz se zobrazí pouze tehdy, pokud je v počítači nainstalován některý e‑mailový program.

 4. V dialogovém okně Připojit soubory vyberte velikost obrázku ze seznamu Velikost obrázku a klikněte na tlačítko Připojit.

  Systém Windows otevře novou e-mailovou zprávu a připojí obrázek ke zprávě. Použije se upřednostňovaný e-mailový program.

 5. Po vytvoření e-mailové zprávy klikněte na tlačítko Odeslat.

Poznámky

 • Chcete-li odeslat obrázky v příloze e-mailové zprávy výše popsaným postupem, je nutné mít v počítači nainstalovaný některý program pro odesílání e‑mailových zpráv.

 • Před odesláním se doporučuje zmenšit velikost obrázků, aby e‑mailové systémy jejich odeslání povolily. Řada e-mailových serverů povoluje maximální velikost 1 až 2 MB na jednu zprávu. Optimalizace obrázků pro e-mail neovlivní velikost ani kvalitu původních obrázků v počítači, pouze se změní velikost e-mailové verze. Pokud použijete výše popsaný postup pro odeslání obrázků e-mailem, bude velikost obrázků upravena automaticky.

 • Soubory obrázků lze také přetáhnout přímo do otevřené e-mailové zprávy pomocí myši. Pokud však obrázky do zprávy přidáte tímto způsobem, nebudete mít k dispozici možnost automatické úpravy velikosti obrázků.