Nastavení možností nahrávání v aplikaci Windows Media Center

V aplikaci Windows Media Center můžete nastavit způsob, jak se budou nahrávat televizní pořady. Můžete například upřednostnit některé nahrávky před ostatními nebo změnit kvalitu nahrávání pro budoucí nahrávky.

Pokud si nejste jistí, jak v aplikaci Media Center začít s nahráváním televizního vysílání do počítače, přejděte na téma Záznam televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center.

Máte-li potíže se sledováním nebo nahráváním televizních pořadů, získáte informace v tématech Proč se nenahrál televizní pořad v aplikaci Windows Media Center? a Sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Postup změny umístění pro ukládání nahrávek televizních pořadů aplikace Media Center

Jestliže aplikace Media Center nahrává televizní pořad, uloží soubor do složky veřejně nahraných pořadů na primárním pevném disku (obvykle do složky C:\Users\Public\Nahrané pořady). Pokud máte ve svém počítači nainstalovaný jiný pevný disk nebo externí zařízení úložiště, můžete změnit umístění, kam aplikace Media Center ukládá nahrané televizní pořady.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom klikněte na položku Úložiště pro nahrávání.

 3. Ve skupinovém rámečku Nahrávat na jednotku klikněte na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus pro výběr nové jednotky, na niž má aplikace Media Center ukládat nahrané televizní pořady. (Pokud v počítači nejsou nainstalované ani připojené žádné jiné jednotky, tato tlačítka nebudou dostupná.)
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Tipy

 • Pokud si nejste jisti, kolik volného místa je v určité jednotce, vyberte tuto jednotku a před ukládáním zkontrolujte graf pod nadpisem Celkový čas nahrávání.

 • Chcete-li omezit velikost místa na pevném disku, které může aplikace Media Center použít pro nahrávané pořady, změňte nastavení Limit úložiště pořadů na menší hodnotu.

Postup změny složek, ve kterých aplikace Media Center monitoruje nahrané televizní pořady

Přestože aplikace Media Center může nahrávat televizní pořady pouze do jednoho umístění najednou, může monitorovat nahrané pořady ve více umístěních. To může být užitečné, pokud nahráváte mnoho televizních pořadů a chcete některé z nich uložit na jiné místo.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom klikněte na položku Knihovny médií.

 3. Klikněte na příkaz Přidat složku do knihovny a potom podle pokynů vyberte novou složku (nebo složky), ve kterých bude aplikace Media Center monitorovat nahrané televizní pořady.

  Další informace naleznete v části Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center.

Postup nastavení automatického odstranění pořadů

Můžete změnit výchozí nastavení, které určuje, kdy mají nahrané televizní pořady být automaticky odstraněny.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nahrávání a potom klikněte na položku Výchozí nastavení nahrávání.

 3. V části Ponechat vyberte jednu z následujících možností:

  • Dokud nebude potřeba místo: Automaticky odstraní nahrávky, aby se uvolnilo místo pro nové nahrávání.

  • 1 týden: Automaticky odstraní nahrávky jeden týden po jejich nahrání.

  • Do přehrání: Automaticky odstraní nahrávku po dokončení jejího přehrávání.

  • Do ručního odstranění: Žádné nahrávky se nebudou automaticky odstraňovat.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Postup změny počátečního a koncového času nahrávání

Aplikace Media Center standardně začne pořad nahrávat dvě minuty před jeho plánovaným začátkem a ukončí nahrávání tři minuty po jeho plánovaném konci. Tato nastavení lze změnit a přidat více času na začátku nebo na konci.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na možnost TV, klikněte na možnost Rekordér a potom na položku Výchozí nastavení nahrávání

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Ve skupinovém rámečku Upřednostňovaná doba spuštění nahrávání kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus zvolte, kdy má nahrávání začít.
  • Ve skupinovém rámečku Upřednostňovaná doba ukončení nahrávání kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus zvolte, kdy má nahrávání skončit.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Postup změny možností pro nahrávání seriálů

Jestliže naplánujete nahrávání televizního seriálu, aplikace Media Center automaticky nahraje jeho díly na základě možností, které zde nastavíte.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnost Nastavení, klikněte na možnost TV, klikněte na možnost Rekordér a potom na položku Výchozí nastavení nahrávání.

 3. Přejděte dolů do sekce Výchozí nastavení nahrávání seriálů.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V poli Typ pořadu kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus nastavte nahrávání jen nových epizod, opakování nebo přímých přenosů.
  • Ve skupinovém rámečku Kanály klikněte na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus k nahrávání pořadů v této řadě na libovolný nebo na konkrétní kanál.
  • Ve skupinovém rámečku Čas vysílání klikněte na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus k nahrávání pořadů v této řadě na libovolný nebo na konkrétní kanál.
  • V části Ponechat vyberte, kolik nahrávek seriálu chcete ponechat, než se starší díly začnou automaticky mazat.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámky

 • Při nahrání televizního pořadu nebo filmu se uloží jako Televizní záznam ve formátu Windows DVR s příponou názvu souboru .WTV. Informace o převodu souborů .wtv na .dvr-ms (starší typ používaný v dřívějších verzích aplikace Media Center) naleznete v tématu Převod nahraného televizného souboru (.WTV) na starší formát.

 • K přehrávání nebo nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center je potřeba analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud váš počítač nebyl vybaven televizním tunerem, můžete ho do počítače přidat. Další informace o získání televizního tuneru naleznete v části Získání nápovědy k televiznímu tuneru nebo se obraťte na výrobce počítače.