Nastavení širkopásmového připojení (DSL nebo kabelové připojení)

Chcete-li nastavit připojení digitální účastnické linky (DSL) nebo kabelové připojení, potřebujete nejprve účet u poskytovatele internetových služeb. V případě připojení DSL je poskytovatelem internetových služeb obvykle telefonní společnost, v případě kabelového připojení poskytovatel kabelových služeb.

Potřebujete také modem, směrovač nebo zařízení, které je kombinací obou. Někteří poskytovatelé internetových služeb vám tato zařízení poskytnou, v ostatních případech je třeba je zakoupit. Když máte modem, směrovač nebo kombinované zařízení, postupujte podle pokynů poskytovatele internetových služeb nebo podle odpovídajících pokynů dále.

Zobrazit vše

Připojení pomocí jednoho zařízení (kombinovaný modem a směrovač)

Obrázek správně připojeného kombinovaného modemu a směrovače
Připojený kombinovaný modem a směrovač
 1. Připojte zařízení do elektrické zásuvky.

 2. Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do portu zařízení pro síť WAN a pak druhý konec připojte do zásuvky na zdi. Port sítě WAN by měl být označen zkratkou WAN. (Pro uživatele připojení DSL: Nepoužívejte filtr DSL na telefonní lince.)

 3. Připojte jeden konec kabelu Ethernet do portu zařízení pro místní síť (LAN) a druhý konec pak do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu. Port místní sítě by měl být označen zkratkou LAN. (Pokud se připojujete bezdrátově, vynechejte tento krok.)

 4. Spusťte (nebo restartujte) počítač.

 5. Spusťte průvodce Připojit k Internetu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť, klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení, na položku Nastavit nové připojení nebo síť a poté dvakrát klikněte na položku Připojit k Internetu.

 6. Postupujte podle pokynů průvodce.

Připojení pomocí dvou zařízení (samostatný modem a směrovač)

Obrázek správně připojeného modemu a směrovače
Připojený modem a směrovač
 1. Připojte modem do elektrické zásuvky.

 2. Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do zásuvky na zdi. (Pro uživatele připojení DSL: Nepoužívejte filtr DSL na telefonní lince.)

 3. Připojte jeden konec kabelu Ethernet do modemu a druhý konec do portu směrovače pro síť WAN.

 4. Připojte směrovač do elektrické zásuvky.

 5. Připojte jeden konec kabelu Ethernet do portu směrovače pro místní síť (LAN) a pak připojte druhý konec do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu. (Pokud se připojujete bezdrátově, vynechejte tento krok.)

 6. Spusťte (nebo restartujte) počítač.

 7. Spusťte průvodce Připojit k Internetu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť, klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení, na položku Nastavit nové připojení nebo síť a poté dvakrát klikněte na položku Připojit k Internetu.

 8. Postupujte podle pokynů průvodce.