Zobrazení a skrytí naposledy otevřených položek v nabídce Start

V předchozích verzích systému Windows se naposledy otevřené položky zobrazovaly jako seznam naposledy použitých souborů na pravé straně nabídky Start. Soubor z tohoto seznamu bylo možné otevřít kliknutím. Nyní se již naposledy otevřené položky v nabídce Start ve výchozím stavu neobjevují, můžete je však přidat.

Následující video uvádí, jak zobrazit nebo skrýt naposledy otevřené položky (0:50)

Postup přidání složky Naposledy otevřené položky do nabídky Start

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Klikněte na kartu Nabídka Start. V části Soukromé zaškrtněte políčko Uložit a zobrazit naposledy otevřené položky v nabídce Start a na hlavním panelu, není-li již zaškrtnuto.

  3. Klikněte na možnost Vlastní nastavení. V dialogovém okně Upravit nabídku Start vyhledejte v seznamu možností zaškrtávací políčko Naposledy otevřené položky, zaškrtněte je, klikněte na tlačítko OK a poté znovu klikněte na tlačítko OK. (Chcete-li naposledy otevřené položky z nabídky Start odebrat, zrušte zaškrtnutí políčka Naposledy otevřené položky, klikněte na tlačítko OK a poté znovu klikněte na tlačítko OK.)

Tip

  • Chcete-li vymazat seznam naposledy otevřených položek, klikněte na tlačítko Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Naposledy otevřené položky a poté klikněte na možnost Smazat seznam posledních položek.