Uložení hesel, certifikátů a ostatních pověření pro automatické přihlášení

Správce pověření můžete použít k uložení pověření, jako jsou například uživatelská jména a hesla, která používáte pro přihlašování k webovým stránkám nebo jiným počítačům v síti. Další informace naleznete v tématu Co je Správce pověření?

Přidání hesla do trezoru systému Windows

  1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Uživatelské účty a zabezpečení rodiny (nebo na položku Uživatelské účty, pokud jste připojeni k síťové doméně) a na položku Uživatelské účty.

  2. V levém podokně klikněte na odkaz Spravovat pověření.

  3. Klikněte na tlačítko Přidat pověření systému Windows.

  4. Do pole Adresa v síti nebo v Internetu zadejte název počítače v síti, ke kterému chcete přistupovat. Může se jednat o název NetBIOS (příklad: server1) nebo název DNS (příklad: server1.fabrikam.com).

  5. Do polí Uživatelské jméno a Heslo zadejte uživatelské jméno a heslo používané pro přístup k příslušnému počítači či webu a klikněte na tlačítko OK.