Vysílání datových proudů prostřednictvím Internetu v programu Windows Media Player

Program Windows Media Player můžete používat k vysílání datového proudu médií z domácího počítače, v němž jsou uloženy soubory digitálních médií, do jiného počítače připojeného k Internetu, takže máte přístup k médiím odkudkoli. Díky internetovému přístupu k domácím médiím, nazvanému vzdálené vysílání datových proudů médií, už nemusíte nosit s sebou v přenosném počítači nebo v přehrávači digitálních médií velké mediální soubory, které chcete na cestách poslouchat. Vzdálené vysílání datových proudů médií vám rovněž dovoluje využít přenosný počítač s omezeným úložným prostorem pro přístup ke sbírce médií ve stolním počítači nebo na domácím serveru, která může být mnohem větší.

Obrázek dialogového okna Internetový přístup k domácím médiím
Dialogové okno Internetový přístup k domácím médiím

Potřebujete k tomu následující vybavení:

 • Nejméně dva počítače s povoleným vzdáleným vysíláním datových proudů. (Jeden z těchto počítačů bude obsahovat knihovnu médií připojenou k domácí síti a bude vysílat datové proudy, druhý bude tyto datové proudy přijímat.)

 • Podporované online ID propojené s vaším účtem uživatele systému Windows nejméně ve dvou počítačích.

 • Připojení k Internetu.

Následující pokyny popisují postup při nastavení a používání vzdáleného vysílání datových proudů médií v případě, že zatím nemáte propojené online ID nebo že máte existující propojené ID. Během nastavení se směrovač domácí sítě obvykle automaticky nakonfiguruje pro vzdálené vysílání datových proudů, v některých případech je však nutné nastavit konfiguraci směrovače ručně pomocí předávání portů.

Poznámky

 • Aby bylo možné odesílat a přijímat domácí datové proudy médií přes Internet, musí být v počítačích, které máte v úmyslu používat, nainstalována aktuální verze programu Windows Media Player.

 • Domácí počítač použitý k vysílání datových proudů médií nemůže být umístěn ve veřejné síti ani připojen k doméně.

 • Podporované online ID lze propojit s 10 uživatelskými účty v systému Windows.

 • V systémech Windows 7 Starter a Windows 7 Home Basic není internetový přístup k domácím médiím k dispozici.

Zobrazit vše

Povolení internetového přístupu k domácím médiím (nemáte-li propojené online ID)

Abyste mohli bezpečně vysílat datové proudy médií přes Internet nebo tyto vzdálené proudy přijímat, je třeba, abyste si vytvořili podporované online ID a propojili je se svým účtem uživatele systému Windows. Než zahájíte proces propojování online ID, měli byste si vytvořit online ID a heslo.

Chcete-li propojit online ID a povolit datové proudy v počítači, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na položku Datový proud a poté vyberte možnost Povolit internetový přístup k domácím médiím.

  Obrázek nabídky Vysílání datového proudu médií
  Nabídka Datový proud
 3. V dialogovém okně Internetový přístup k domácím médiím klikněte na možnost Propojit online ID.

 4. Pokud jste dosud nepřidali poskytovatele online ID, klikněte na možnost Přidat poskytovatele online ID, vyberte poskytovatele online ID ze seznamu a dále postupujte podle pokynů.

 5. U poskytovatele online ID, s kterým chcete propojit svůj uživatelský účet, klikněte na příkaz Propojit online ID.

 6. Přihlaste se zadáním svého uživatelského jména a hesla pro online ID a kliknutím na tlačítko OK.

 7. V dialogovém okně Internetový přístup k domácím médiím klikněte na možnost Povolit internetový přístup k domácím médiím. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámky:

 • Internetový přístup k domácím médiím je třeba povolit v počítači, který chcete použít k vysílání datových proudů médií přes Internet, i v počítači, který vzdálené datové proudy přijímá.

 • Pokud máte v počítači nainstalovaný program zabezpečení (například antivirový program), může být nutné změnit nastavení programu na povolení vysílání datových proudů médií.

Povolení internetového přístupu k domácím médiím (s existujícím propojeným online ID)

Pokud jste již propojili online ID s uživatelským účtem systému Windows v počítači, můžete kliknout na odkaz Windows Media Player a povolit internetový přístup k domácím médiím. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na položku Datový proud a poté vyberte možnost Povolit internetový přístup k domácím médiím.

  Obrázek nabídky Vysílání datového proudu médií
  Nabídka Datový proud
 3. V dialogovém okně Internetový přístup k domácím médiím klikněte na možnost Povolit internetový přístup k domácím médiím. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámky:

 • Internetový přístup k domácím médiím je třeba povolit v počítači, který chcete použít k vysílání datových proudů médií přes Internet, i v počítači, který vzdálené datové proudy přijímá.

 • Pokud máte v počítači nainstalovaný program zabezpečení (například antivirový program), může být nutné změnit nastavení programu na povolení vysílání datových proudů médií.

Vzdálený přístup ke knihovně médií

Pokud jste povolili internetový přístup k domácím médiím ve dvou počítačích, jste připraveni začít používat vzdálený přístup k vašim domácím médiím. Počítač, který bude datové proudy médií vysílat, musí být připojen k domácí síti a počítač, který je bude přijímat, musí být připojen k Internetu.

V počítači přijímajícím datový proud médií proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Ve svém domácím počítači v části Ostatní knihovny v navigačním podokně najděte knihovnu přehrávače a klikněte na ni.

  Nemůžete-li v navigačním podokně najít položku Ostatní knihovny, postupujte takto:

  1. Klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Přizpůsobit podokno navigace.

  2. V horní části dialogového okna Vlastní navigační podokno klikněte na název Knihovny v rozevíracím seznamu a poté klikněte na možnost Ostatní knihovny.

  3. Zaškrtněte políčko Zobrazit ostatní knihovny a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Najděte v knihovně přehrávače soubor, který chcete přehrát, a dvakrát na něj klikněte.

Poznámka

 • V podnikových sítích je vzdálené vysílání datových proudů médií často zablokováno.

Ruční nastavení konfigurace směrovače pro vysílání datových proudů pomocí předávání portů

Pokud používáte směrovač, který neumožňuje automaticky nastavit vysílání datových proudů domácích médií po Internetu, může být nezbytné, abyste ručně otevřeli porty v bráně firewall směrovače a umožnili vzdáleným počítačům přístup ke svému domácímu počítači. Tento proces se nazývá předávání portů nebo také mapování portů.

Poznámka:

 • Abyste mohli ručně nastavit konfiguraci směrovače, je třeba, abyste nejprve povolili vysílání datových proudů domácích médií po Internetu ve svém domácím počítači.

Postup nastavení konfigurace domácího směrovače pomocí předávání portů:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na položku Datový proud a poté vyberte možnost Povolit internetový přístup k domácím médiím.

 3. Klikněte na možnost Diagnostikovat připojení a potom na možnost Informace o předávání portů.

  V dialogovém okně Informace o předávání portů najdete následující údaje:

  • Protokol. Toto je internetový protokol, který bude použit k vysílání datových proudů médií. Obvykle se k tomuto účelu používá protokol TCP (Transmission Control Protocol).

  • Číslo externího portu. Toto číslo portu budou vzdálené počítače používat pro přístup k médiím v domácím počítači. Číslo je vázáno na počítač a budete je potřebovat při konfiguraci směrovače. Dialogové okno Informace o předávání portů je jediným místem, kde se číslo externího portu zobrazuje.

  • Číslo interního portu. Toto je číslo portu pro přístup k datovým proudům médií pro domácí počítač ve vaší domácí síti. Jedná se vždy o stejné číslo: 10245.

 4. V počítači v domácí síti otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu webové stránky s nastavením vašeho směrovače. Pokyny popisující, jak se dostat na webovou stránku nastavení, naleznete v dokumentaci ke směrovači.

  Často je webová stránka s nastavením směrovače dostupná například po zadání textu "http//:" a výchozí IP adresy směrovače na panel adresy prohlížeče.

 5. V příslušné oblasti webové stránky s nastavením směrovače nastavte porty směrovače takto:

  Počítač
  Číslo externího portu
  Číslo interního portu

  Název nebo IP adresa domácího počítače

  Různé (viz dialogové okno informace o předávání portů)

  10245

  Název nebo IP adresa domácího počítače

  443

  10245

Poznámky:

 • Pro vysílání datových proudů domácích médií můžete použít externí port 443 nebo číslo externího portu specifické pro váš počítač, vzhledem k vyššímu výkonu se však doporučuje použít obojí.

 • Webové stránky s nastavením směrovače se liší v závislosti na výrobci a modelu. Na některých webových stránkách s nastavením je například uveden název počítače a na jiných je použita IP adresa. Další informace o nastavení konfigurace portů naleznete v dokumentaci ke směrovači.