Vysílání datových proudů do zařízení a počítačů v programu Windows Media Player

Pokud používáte domácí síť, můžete pomocí aplikace Windows Media Player vysílat datové proudy médií do počítačů a mediálních zařízení ve vaší domácnosti. Pokud máte například síťový digitální přijímač médií připojený k domácímu stereosystému, můžete z aplikace Windows Media Player vysílat hudbu, obrázky a video z počítače do tohoto stereosystému. To vám umožní užívat si obsahu vaší knihovny přehrávače na dálku kdekoli v domě, dokonce v místnostech, kde není počítač.

Obrázek tlačítka Přehrát Podívejte se na ukázku: Windows 7 Play To demo.

Z následujícího postupu se dozvíte, jak začít. Přehled o vysílání datových proudů médií včetně informací o požadavcích na zařízení a síť naleznete v tématu Začínáme s datovými proudy médií.

Zobrazit vše

Připojení zařízení nebo jiného počítače k síti

Než budete moci začít pracovat s datovými proudy médií, bude třeba, abyste k vaší domácí síti připojili zařízení pro digitální média nebo jiné počítače. Postupujte takto:

 1. Připojte ethernetový kabel ze zařízení nebo z jiného počítače k pevné síti, nebo zařízení či počítač nastavte pro připojení k bezdrátové síti.

  Nápovědu k připojování zařízení nebo počítače k síti hledejte v dokumentaci dodané se zařízením nebo s počítačem.

 2. Pokud připojujete zařízení, nejdříve je zapněte a poté sledujte pokyny na displeji zařízení. Pokud připojujete další počítač, zapněte jej.

  Další informace o přidání zařízení nebo počítače do sítě získáte v tématu Přidání zařízení nebo počítače do sítě.

Zapnutí domácího vysílání médií datovými proudy

Není-li již zapnuto sdílení médií, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na položku Datový proud a poté na možnost Zapnout vysílání datového proudu médií.

  Příkaz Zapnout vysílání datového proudu médií se v nabídce Datový proud nezobrazí, je-li vysílání datového proudu médií již zapnuté.

 3. Na stránce Možnosti vysílání datového proudu médií klikněte na možnost Zapnout vysílání datového proudu médií. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Jestliže se počítač nachází ve veřejné síti, budete před zapnutím datových proudů médií vyzváni, abyste změnili síťové umístění. Další informace o síťových umístěních získáte v tématu Volba síťového umístění.

 • Jestliže jste nastavili domácí skupinu, je možné, že než budete moci používat datové proudy médií, budete vyzváni ke sdílení knihovny s domácí skupinou. Další informace o sdílení knihoven s domácí skupinou naleznete v tématu Sdílení knihoven v domácí skupině.

Nastavení základních předvoleb datových proudů

Po zapnutí vysílání datových proudů médií bude program Windows Media Player automaticky rozpoznávat všechny počítače a zařízení ve vaší síti, schopné přijímat datové proudy médií. Datové proudy médií můžete ve výchozím nastavení vysílat do všech počítačů a zařízení v síti nebo povolovat přístup k médiím případ od případu. Chcete-li určit, která zařízení budou dostávat vaše proudy médií, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na možnost Datový proud a potom na příkaz Další možnosti vysílání datovými proudy.

  Obrázek nabídky Vysílání datového proudu médií
  Nabídka Vysílání datového proudu médií

  Příkaz Další možnosti vysílání datovými proudy se v nabídce Datový proud zobrazí až po zapnutí domácího vysílání datového proudu médií.

 3. Na stránce Možnosti vysílání datového proudu médií proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete vysílat datové proudy médií do všech počítačů a zařízení v síti, klikněte na možnost Povolit vše.

  • Nechcete-li vysílat datové proudy médií do žádných počítačů ani zařízení v síti, klikněte na možnost Blokovat vše.

  • Chcete-li vysílat datové proudy médií jen do některých počítačů a zařízení, klikněte na možnost Povoleno nebo Zablokováno v nabídce u jednotlivých položek seznamu počítačů a zařízení.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

  Další informace o nastavení vysílání datových proudů médií získáte v části Změna nastavení pro multimediální datové proudy v programu Windows Media Player.

Příjem datového proudu médií z jiného počítače nebo zařízení v síti

Pomocí programu Windows Media Player můžete přijímat datový proud médií z jiného počítače nebo mediálního zařízení v síti a přehrávat jej v počítači. Postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte na knihovnu přehrávače jiného počítače v síti, uvedenou v části Ostatní knihovny v navigačním podokně.

  Nevidíte-li v navigačním podokně položku Ostatní knihovny, postupujte takto:

  1. Klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Přizpůsobit podokno navigace.

  2. V horní části dialogového okna Vlastní navigační podokno klikněte na název Knihovny v rozevíracím seznamu a poté klikněte na možnost Ostatní knihovny.

  3. Zaškrtněte políčko Zobrazit ostatní knihovny a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Najděte položku, kterou chcete přehrát, v podokně podrobností a dvakrát na ni klikněte.

Vysílání datových proudů médií do jiného počítače nebo zařízení pomocí funkce Přehrát v zařízení

Pomocí programu Windows Media Player můžete vysílat datové proudy médií neboli přehrávat média v jiném počítači nebo mediálním zařízení v síti.

Obrázek dialogového okna Přehrát na
Dialogové okno Přehrát v zařízení

Je-li například k domácí síti připojen přijímač digitálních médií, systém Windows jej automaticky najde a umožní vám v něm přehrávat hudbu pomocí programu Windows Media Player. Chcete-li přehrávat média v jiném počítači nebo zařízení, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy a pak klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. Je-li podokno seznamu zavřené nebo jsou-li zobrazeny karty Vypálit a Synchronizovat, klikněte na kartu Přehrát.

 3. V knihovně přehrávače najděte položky, které chcete přehrát, a poté tyto položky přetáhněte z podokna podrobností do podokna seznamu.

 4. V horní části podokna seznamu klikněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát do a potom klikněte na zařízení v síti, které bude média přijímat.
 5. V dialogovém okně Přehrát v zařízení můžete pomocí ovládacích prvků pro přehrávání přehrát, pozastavit nebo zastavit vysílání datového proudu médií a přejít na další nebo předchozí položku v seznamu.

  Další informace o kartě Přehrát, podoknu seznamu a možnostech přehrávání získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player. Další informace o funkci Přehrát v zařízení naleznete v tématu Použití funkce Přehrát na k vysílání datových toků médií

Poznámka

 • Při vysílání hudebního datového proudu do přijímače digitálních médií nemusí být funkční přecházení mezi stopami pomocí ovládacích prvků přímo na zařízení nebo pomocí dálkového ovládání dodaného se zařízením.