Tipy pro vytváření silných přístupových hesel

Heslo je řetězec znaků, který slouží k přístupu k informacím či k počítači. Přístupové heslo je obvykle delší než běžné heslo, poskytuje vyšší zabezpečení a obsahuje několik slov, která tvoří výsledné heslo. Hesla a přístupová hesla pomáhají zabránit neoprávněným osobám v přístupu k souborům, programům a dalším prostředkům. Při vytváření hesla nebo přístupového hesla vytvářejte silné heslo, které nelze snadno uhodnout ani prolomit. Silná hesla je vhodné používat u všech uživatelských účtů v počítači. Pokud používáte podnikovou síť, může správce sítě vyžadovat používání silného hesla.

Poznámka

 • V případě bezdrátové sítě podporuje klíč zabezpečení WPA (Wi‑Fi Protected Access) použití přístupového hesla. Toto přístupové heslo se převede na klíč, který se použije pro šifrování a není viditelný. Další informace o nastaveních klíčů zabezpečení WPA naleznete v tématu Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?

Co dělá heslo či přístupové heslo silným?

Silné heslo splňuje tyto podmínky: Silné přístupové heslo splňuje tyto podmínky:
Silné heslo splňuje tyto podmínky:
 • Je alespoň osm znaků dlouhé.

 • Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jméno společnosti.

 • Neobsahuje úplné slovo.

 • Je výrazně odlišné od předchozích hesel.

Silné přístupové heslo splňuje tyto podmínky:
 • Je 20 až 30 znaků dlouhé.

 • Představuje sérii slov, která tvoří frázi.

 • Neobsahuje obvyklé fráze, se kterými se lze setkat v literatuře či hudbě.

 • Neobsahuje slova, která lze najít ve slovníku.

 • Neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo jméno společnosti.

 • Je výrazně odlišné od předchozích hesel nebo přístupových hesel.

Silná hesla a přístupová hesla obsahují znaky ze všech čtyř následujících kategorií:

Kategorie znaků Příklady
Kategorie znaků

Velká písmena

Příklady

A, B, C

Kategorie znaků

Malá písmena

Příklady

a, b, c

Kategorie znaků

Číslice

Příklady

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Kategorie znaků

Symboly na klávesnici (všechny znaky na klávesnici, které nespadají do kategorie písmen či číslic) a mezery

Příklady

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] \ | : ; " ' < > , . ? /

Heslo nebo přístupové heslo může splňovat všechna uvedená kritéria, a přesto být slabé. Například heslo Mam3stenata! sice splňuje všechna uvedená kritéria pro silné heslo, ale je slabé, protože obsahuje úplná slova. Heslo M4m 3 st3n4t4! je silnější variantou, protože jsou v něm nahrazena některá písmena z úplných slov číslicemi a heslo také obsahuje mezery.

Následující tipy vám pomohou zapamatovat si silné heslo nebo přístupové heslo.

 • Vytvořte zkratku z informace, kterou si snadno zapamatujete. Vyberte si například slovní spojení, které je pro vás významné, jako třeba Můj syn se narodil 12. prosince 2004. Toto slovní spojení vezměte jako vodítko a jako heslo můžete použít Mssn12/12/04.

 • Nahraďte písmena či slova ze snadno zapamatovatelného slovního spojení číslicemi, symboly a pravopisnými chybami. Například slovní spojení Můj syn se narodil 12. prosince 2004 se může po náhradě změnit na Mujsin $en4rodil 12/12/04. Tento řetězec představuje vhodné přístupové heslo.

 • Spojte heslo nebo přístupové heslo s oblíbenou zálibou či sportem. Ze slovního spojení Rád hraji fotbal může vzejít například R@dhr4juf()tbal.

Máte-li pocit, že je pro zapamatování nutné si heslo nebo přístupové heslo zapsat, neoznačujte jej jako heslo a uchovávejte jej na bezpečném místě.

Tvorba silnějších hesel a přístupových hesel použitím znaků ASCII

K tvorbě hesel nebo přístupových hesel lze použít i znaky rozšířené znakové sady ASCII. Použití znaků rozšířené znakové sady ASCII pomáhá zabezpečit heslo nebo přístupové heslo tím, že zvýší počet znaků, ze kterých je možné při tvorbě silného hesla vybírat. Před užitím znaků rozšířené znakové sady ASCII se ujistěte, že jsou hesla nebo přístupová hesla obsahující tyto znaky kompatibilní s používanými programy. Zvláštní opatrnost při užívání znaků rozšířené znakové sady ASCII je na místě, pokud na pracovišti používáte více různých operačních systémů, případně více verzí systému Windows.

Znaky rozšířené znakové sady ASCII lze nalézt v programu Mapa znaků. Některé znaky rozšířené znakové sady ASCII by neměly být v heslech nebo přístupových heslech používány. Nepoužívejte znak, který nemá v pravém dolním rohu dialogového okna programu Mapa znaků uvedenu klávesovou zkratku. Další informace naleznete v části Používání speciálních znaků (Mapa znaků): nejčastější dotazy.

Hesla systému Windows mohou být mnohem delší než výše doporučených 8 znaků. V zásadě lze vytvořit heslo dlouhé až 127 znaků. Pracujete-li ovšem v síti, kde jsou zapojeny i počítače se systémem Windows 95 či Windows 98, nemělo by heslo být delší než 14 znaků. Je-li heslo delší než 14 znaků, pravděpodobně se v počítačích s těmito operačními systémy nebudete moci přihlásit k síti.