Odinstalace systému Windows 7 v systému s možností spuštění více operačních systémů

Pokud používáte možnost spouštění více operačních systémů se systémem Windows 7 v počítači, ve kterém je nainstalovaná také dřívější verze systému Windows, například Windows Vista, můžete systém Windows 7 z počítače bezpečně odebrat v závislosti na jeho nastavení.

Uvedený postup vyžaduje naformátování oddílu se systémem Windows 7 nebo jeho úplné odstranění. Dřívější operační systém tak může znovu získat místo na disku.

Než začnete, zálohujte programy, soubory a nastavení. Formátováním či odstraněním oddílu odstraníte veškerá data daného oddílu. Další informace o zálohování dat získáte vyhledáním výrazu záloha v nápovědě a odborné pomoci. Další informace o spouštění více operačních systémů naleznete v tématu Může být v počítači více než jeden operační systém (spouštění více operačních systémů)?

Obrázek okna Správa disků v konzole MMC (Microsoft Management Console)
Příklad konfigurace disku s možností spouštění více operačních systémů

Upozornění

  • V konfiguraci s možností spouštění více operačních systémů neformátujte ani neodstraňujte dřívější verzi systému Windows. V opačném případě byste mohli způsobit nefunkčnost počítače. Důvodem je skutečnost, že počítač používá spouštěcí soubory z nejstarší verze systému Windows, která je v něm nainstalována. Další informace naleznete v tématu Instalace více operačních systémů (spouštění více operačních systémů).

  • Jestliže dřívější verze systému Windows byla v počítači z nějakého důvodu nainstalována až po systému Windows 7, mohlo by nefunkčnost počítače v takovém případě způsobit odstranění systému Windows 7.

Zobrazit vše

Formátování nebo odstranění existujícího oddílu (svazku)

Chcete-li naformátovat nebo odstranit oddíl systému Windows 7, je nutné počítač spustit pomocí dřívější verze systému Windows.

Formátování odstraní data daného oddílu, ale samotný oddíl na pevném disku počítače zachová. Po odstranění oddílu vznikne na pevném disku nepřidělené místo. Z tohoto místa je možné vytvořit další oddíly nebo můžete rozšířit existující oddíl, aby mohl dané místo využít.

Poznámka:

  • Rychlé formátování je možnost formátování, která vytvoří novou tabulku souborů, ale svazek úplně nepřepíše ani nevymaže. Rychlé formátování je mnohem rychlejší než běžné formátování, které zcela vymaže veškerá existující data ve svazku.

  1. Spusťte nástroj Správa počítače takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Správa počítače. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. V levém podokně pod položkou Úložiště klikněte na položku Správa disků.

  3. Klikněte pravým tlačítkem myši na svazek, v němž je nainstalován systém Windows 7, a kliknutím na příkaz Formát naformátujte oddíl nebo kliknutím na příkaz Odstranit svazek oddíl odstraňte.

  4. Chcete-li svazek naformátovat s výchozím nastavením, klikněte v dialogovém okně Naformátovat na tlačítko OK a potom znovu klikněte na tlačítko OK.

Odebrání systému Windows 7 z obrazovky spouštění více operačních systémů

I když odstraníte nebo naformátujete oddíl obsahující systém Windows 7, může se stále zobrazovat jako volba operačního systému při spuštění počítače. Systém Windows 7 je možné z obrazovky spouštění více operačních systémů odebrat.

  1. Otevřete dialogové okno Konfigurace systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Konfigurace systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Klikněte na kartu Spuštění počítače a klikněte na položku pro systém ‍Windows 7‍‍‍.

  3. Klikněte na možnost Odstranit, na tlačítko OK a na tlačítko Restartovat.

Poznámka: