Použití funkcí usnadnění přístupu v aplikaci Windows Media Center

Aplikace Windows Media Center je kompatibilní s následujícími funkcemi usnadnění přístupu systému Windows: programy Předčítání a Lupa a službou DVS (Descriptive Video Service). Pro převod textu na řeč můžete použít program Předčítání, upravit zobrazení pomocí programu Lupa nebo aktivovat službu DVS pro televizní vysílání.

Informace o zapnutí vysokého kontrastu v aplikaci Media Center naleznete v tématu Zapnutí vysokého kontrastu v aplikaci Windows Media Center. Informace o zapnutí titulků naleznete v části Zobrazení titulků v aplikaci Windows Media Center.

Použití programu Narrator

Program Narrator je nástroj pro převod textu na mluvené slovo a je určen pro nevidomé nebo slabozraké uživatele.

Aplikace Media Center obsahuje základní navigační podporu programu Předčítání. Je-li program Narrator spuštěný, čte při navigaci v aplikaci Media Center nahlas text na obrazovce (například možnosti tlačítek nebo zapisovaný text). Informace o používání programu Narrator naleznete v části Poslech hlasitého čtení textu programem Předčítání.

Použití programu Lupa

Program Lupa zvětší zobrazení objektů a textu na obrazovce, což je užitečné pro lidi se slabým zrakem. Pomocí tohoto nástroje vytvoříte samostatné okno, ve kterém se zobrazí zvětšená část obrazovky.

Aplikace Media Center podporuje program Lupa a další nástroje pro zvětšení zobrazení na obrazovce.

Informace o používání programu Lupa naleznete v části Zvětšování položek na obrazovce (Lupa).

Poznámky

  • Okno programu Lupa se nezobrazí správně, je-li aplikace Media Center spuštěna v režimu na celou obrazovku. Chcete-li v aplikaci Media Center ukončit režim přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko ObnovitObrázek tlačítka Obnovit v pravém horním rohu.
  • Chcete-li program Lupa vypnout, kliknutím na ikonu lupy otevřete ovládací prvky programu Lupa a potom klikněte na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít.

Aktivace služby DVS

Služba DVS poskytuje další informace o obrazech na obrazovce. Služba DVS není k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti služby DVS ve vaší oblasti získáte od svého poskytovatele televizních služeb.

Postup aktivace služby DVS

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Televize a potom na položku Zvuk.

  2. V části Zvuk analogové televize klikněte na znak plus (+), a tak změňte výběr na možnost Sekundární zvuk (duální vysílání) a potom klikněte na tlačítko Uložit.

    Poznámka

    • Kanál duálního vysílání může obsahovat doplňující hlasovou stopu s mluveným komentářem, službou DVS nebo překladem do cizího jazyka.