Nástroj Výstřižky můžete použít k zachycení kopie obrazovky nebo k vystřižení libovolného objektu na obrazovce. Tento obrázek potom můžete opatřit poznámkami, uložit nebo sdílet.

Obrázek nástroje Výstřižky
Nástroj Výstřižky

Zachycovat můžete kterékoli z následujících typů výstřižků:

 • Výstřižek volného tvaru: Umožňuje kolem objektu nakreslit výstřižek volného tvaru.

 • Obdélníkový výstřižek:  Přetažením ukazatele myši kolem objektu můžete nakreslit obdélník.

 • Výstřižek okna: Vyberte okno, které chcete zachytit (např. okno prohlížeče nebo dialogové okno).

 • Celoobrazovkový výstřižek: Slouží k zachycení celé obrazovky.

Zachycený výstřižek je automaticky zkopírován do schránky a okna pro zpracování výstřižku. Zde jej můžete opatřit poznámkami, uložit nebo sdílet. Následující postupy vysvětlují, jak nástroj Výstřižky používat.

Zobrazit vše

Zachycení výstřižku

 1. Otevřete nástroj Výstřižky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text nástroj Výstřižky a pak v seznamu výsledků klikněte na položku Výstřižky.

 2. Klikněte na šipku vedle tlačítka Nový, vyberte v seznamu možnost Výstřižek volného tvaru, Obdélníkový výstřižek, Výstřižek okna nebo Celoobrazovkový výstřižek. Potom vyberte oblast obrazovky, kterou chcete zachytit.

Zachycení výstřižku nabídky

Pokud chcete zachytit výstřižek nabídky, například nabídky Start, postupujte takto:

 1. Otevřete nástroj Výstřižky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text nástroj Výstřižky a pak v seznamu výsledků klikněte na položku Výstřižky.

 2. Po otevření nástroje Výstřižky stiskněte klávesu ESC a potom otevřete nabídku, kterou chcete zachytit.

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+PRTSCRN.

 4. Klikněte na šipku vedle tlačítka Nový, vyberte v seznamu možnost Výstřižek volného tvaru, Obdélníkový výstřižek, Výstřižek okna nebo Celoobrazovkový výstřižek a potom vyberte oblast obrazovky, kterou chcete zachytit.

Opatření výstřižku poznámkami

 • Po zachycení výstřižku můžete do výstřižku psát v okně pro zpracování výstřižku nebo do něj či kolem něj kreslit.

Uložení výstřižku

 1. Po zachycení výstřižku klikněte na tlačítko Uložit výstřižek v okně pro zpracování výstřižku.

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název výstřižku, zvolte místo pro uložení výstřižku a klikněte na tlačítko Uložit.

Sdílení výstřižku

 • Po zachycení výstřižku klikněte na šipku na tlačítku Odeslat výstřižek a potom vyberte možnost ze seznamu.

Další informace o nástroji Výstřižky naleznete v tématu Nástroj Výstřižky: nejčastější dotazy. Informace o pořízení snímku obrazovky pomocí klávesy PRTSCN najdete v tématu Pořízení snímku (kopie) obrazovky.