Použití počítače bez monitoru

Systém Windows má mnoho funkcí, díky kterým lze použít počítač bez obrazovky. Text na obrazovce lze například přečíst pomocí programu Předčítání a systém Windows může popsat činnost na obrazovce.

Tyto funkce lze zapnout a jejich nastavení lze upravit na ovládacím panelu Centrum usnadnění přístupu kliknutím na položku Používat počítač bez obrazovky.

  1. Otevřete stránku Používat počítač bez obrazovky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Usnadnění přístupu, na položku Centrum usnadnění přístupu a na položku Používat počítač bez obrazovky.

  2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

    • Zapnout program PředčítáníTato možnost nastaví spuštění programu Předčítání při vašem přihlášení k systému Windows. Program Předčítání nahlas čte text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), ke kterým dojde, když používáte počítač. Další informace o nástroji Narrator naleznete v tématu Poslech hlasitého čtení textu programem Předčítání

    • Zapnout funkci Popis zvukuTato možnost nastaví spuštění funkce Popis zvuku při vašem přihlášení k systému Windows. Funkce Popis zvuku popisuje dění na videozáznamech.

    • Vypnout všechny nadbytečné animaceTato možnost vypne animační efekty, například efekty postupného blednutí, při zavírání oken nebo jiných prvků.

    • Jak dlouho mají dialogová okna oznámení systému Windows zůstat otevřená? Tato možnost nastaví, jak dlouho budou oznámení na obrazovce zobrazena, než se zavřou.